Haandtryk

Pressemeddelelse: FRI til ny regering - fasthold byggeriets vækstpakke og ambitiøs grøn omstilling

Foreningen af Rådgivende Ingeniører ønsker den nye regering held og lykke med arbejdet og opfordrer til, at fastholde byggeriets vækstpakke og den grønne omstilling.

FRI ser frem til at arbejde sammen med en række af de nye ministre og de nye ministerier, hvor flere ministerier ser meget interessante ud. Navnlig er Transport- og Byggeriministeriet et ministerium, som FRI vil følge tæt. 

”På mange måder giver det god mening at lægge de ministerier sammen, da der en række fællesdagsordner. Her er eksempelvis digitalisering og digital projektering en vigtig fællesnævner i forhold til såvel bygninger som infrastrukturprojekter, og erfaringerne fra de to sektorer kan styrke hinanden indbyrdes. Det samler også Statens projektportefølje i store bygge- og anlægsprojekter under én minister”, siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.  Henrik Garver håber desuden, at den nye regering vil fastholde de vækstinitiativer inden for byggeriet, som den tidligere regering fik udpeget, men som endnu ikke er omformet til lov.

Et andet stærkt ministerium, som FRI ser frem til at arbejder sammen med, er Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet.

”Den grønne omstilling, som Danmark har gennemgået de seneste år, udfordrer energiforsyningen og der er behov for en gentænkning af den samlede forsyningsinfrastruktur, så de investeringer der udføres i dag og de næste ti år frem, alle bidrager hensigtsmæssigt til målet om, at Danmark er uafhængigt af energi fra fossile brændsler i 2050. Et andet element er at sikre energieffektivitet, her ved vi, at det er en dagsorden, der også fylder hos den nye minister Lars Christian Lilleholt” siger Henrik Garver, der gerne vil ønske den nye regering held og lykke med arbejdet.