Mand loeber orange pil

Pressemeddelelse: FRI vil afdække flaskehalsene hos rådgivende ingeniører

Væksten i Danmark begynder nu for alvor at komme i gang, og det betyder, at efterspørgslen på rådgivende ingeniørydelser vil stige. FRI vil kortlægge, hvor stor manglen er og inden for hvilke sektorer, udfordringerne er størst.

25. marts 2015

Der er rekordmange ansatte i danske rådgivende ingeniørvirksomheder. FRI’s opdaterede medarbejderstatistik viser, at der er 12.500 ansatte i Danmark, og at antallet af ansatte i udenlandske afdelinger og datterselskaber passerer 13.100 i indeværende år. Den store vækst, som branchen oplever, betyder, at der inden for flere sektorer vil skulle rekrutteres medarbejdere fra andre fag og fra et større geografisk opland end hidtil, hvis ikke der skal opstå flaskehalse. FRI vil derfor kortlægge, hvor stor manglen er og inden for hvilke sektorer, udfordringerne er størst.

”Væksten i Danmark begynder nu for alvor at komme i gang. Vi ved fra tidligere tider, at det vil få efterspørgslen på rådgivende ingeniørydelser til at stige. Men hvis ikke arbejdskraften er til stede, vil flaskehalsene på arbejdsmarkedet ikke bare true væksten i branchen, men i høj grad også væksten i samfundet”, forklarer Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.  

”I og med at branchen er blevet langt mere international, tiltrækker danske rådgivende virksomheder også medarbejdere fra hele verden, og derfor er problemet ikke helt så kritisk som f.eks. i 2008, hvor branchen sidst var på sit højeste. Men det er stadig vigtigt, at der bliver uddannet flere ingeniører og cand.scient’er, ellers vil væksten været truet, fordi det vil tage længere tid at få løst mange af de samfundsmæssigt vigtige opgaver, som de rådgivende ingeniørvirksomheder hver dag tager sig af. ” siger Henrik Garver.

Resultaterne fra konjunkturundersøgelsen vil være klar i sidste halvdel af april 2015.