Orange -hjelm

Pressemeddelelse: Ny regering skal sørge for kvalificeret ingeniørarbejdskraft

Nye tal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, viser, at danske rådgivende virksomheder akut mangler 200 ingeniører. Et tal der hele tiden stiger og truer væksten i samfundet, fordi ingeniøropgaver, der ikke kan løses i Danmark, flyttes til udlandet.

Den 24. juni 2015

Danmark vil gå glip af vækst, hvis ikke en ny regering tager ingeniørmanglen seriøst. Lige nu mangler de rådgivende ingeniørvirksomheder 200 ingeniører inden for sektorer som vand og spildevand, offshore, anlæg og infrastruktur samt stærkstrøm. Om fem år er det tal femdoblet til 1.000. En prognose, IDA og DI har lavet for Engineer the Future, viser, at der i 2025 kommer til at mangle 13.500 ingeniører og cand. Scient’er i Danmark.

”Medarbejderne er de rådgivende ingeniørvirksomheders vigtigste produktionsapparat, derfor har den fremtidige og akutte mangel ikke kun utrolig stor betydning for de rådgivende ingeniørvirksomheder, men også for samfundet generelt. Ingeniører er med i planlægningen, før der bliver bygget og anlagt veje m. v. Hver ekstra ingeniør, der arbejder i en rådgivende ingeniørvirksomhed, medfører opgaver til en lang række underleverandører. Det gælder inden for byggeri, infrastruktur, vandteknologi, pharma og meget mere. Men forsinkes disse opgaver eller annulleres de, betyder det tab i eksport og i vækst, ” siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI, og fremhæver et andet problem ved ingeniørmanglen, der kan bremse vækst.

”Væksten i Danmark er nu for alvor i gang. Vi kan se, at det har fået efterspørgslen på rådgivende ingeniørydelser til at stige. Hvis ikke arbejdskraften er til stede i Danmark, vil flaskehalsene på arbejdsmarkedet føre til, at branchen flytter opgaverne til udlandet. De danske virksomheder kan derfor godt håndtere manglen, men det skaber et langsigtet problem i forhold til den fremtidige udvikling af arbejdspladser i Danmark. Ingeniørmangel og generel mangel på arbejdskraft er et samfundsproblem”, siger Henrik Garver.

”Hvis vi som samfund gerne vil ingeniørmanglen til livs, skal vi forfølge flere spor. For det første skal vi løfte natur og teknik i grundskolen. Kun 50 pct. af de, der underviser i natur og teknik i grundskolen, er i dag uddannede i faget. Det er simpelthen ikke godt nok. Hvis ikke læreren har faget under huden, hvordan tror man så, at eleverne kan få det og begejstres”? siger han.

Han opfordrer desuden til, at en ny regering ikke skræmmer udenlandsk arbejdskraft væk ved at stramme tonen i udlændingedebatten eller på anden måde at gøre det sværere for danske virksomheder at få kvalificeret arbejdskraft”. Danmark er i en hård konkurrencesituation om arbejdskraften med andre lande. Indtil videre har den rådgivende ingeniørbranche kunne klare de opgaver og projekter uden de store forsinkelser, og det har primært været ved hjælp af udenlandske ingeniører. Det er vigtigt, at regeringen sørger for, at det er attraktivt og let for udenlandsk kvalificeret arbejdskraft og deres familier at komme til Danmark. Det gælder både dem, der skal være her i længere tid, og dem der blot er projektansat i tre måneder”, siger Henrik Garver.