PM: Opsvinget har bidt sig fast hos de rådgivende ingeniører

Ny konjunkturundersøgelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, viser, at branchen har positive forventninger til fremtiden – særligt inden for byggeri og infrastruktur. Det betyder ansættelse af flere medarbejdere.

22. april 2014

 

Grafer m pen

Der er fortsat opsving i den rådgivende ingeniørbranche - branchen skruer derfor op for forventningerne til de næste seks måneder. Ordrebeholdningen er, ligesom ved de tre seneste målinger, stigende. Godt 45 pct. af de adspurgte virksomheder, der har deltaget i FRI's nye konjunkturundersøgelse, svarer, at deres ordrebeholdning vil være større om seks måneder.

"Konjunkturundersøgelsen slår igen fast, at det går godt i den rådgivende ingeniørbranche. Der er en klar forventning om vækst. Nu er det fjerde måling i træk, der viser fremgang, og det betyder, at opsvinget har bidt sig fast i branchen," siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Det er især i Vestdanmark, hvor der inden for sektorerne boligbyggeri, infrastruktur, energi, erhvervsbyggeri og offentligt byggeri er godt gang i hjulene for øjeblikket. Også i Østdanmark er der fremgang, dog ikke helt så markant som i vest. I øst er det især inden for sektorerne infrastruktur, miljø og energi, at den rådgivende ingeniørbranche forventer fremgang.

Undersøgelsen viser også, at 73 pct. af FRI-virksomhederne forventer at skulle ansætte flere medarbejdere inden for de næste seks måneder. Og ingen virksomheder forventer at skulle reducere i antallet af medarbejdere.

"Det er et tegn på stor aktivitet, når så mange virksomheder tilkendegiver, at de har behov for at ansætte medarbejdere. Men det får nogle alarmklokker til at ringe, når der er flere virksomheder, der forventer at øge beskæftigelsen, end der er virksomheder, der forventer fremgang i

ordrebeholdningen. Nu måler vores undersøgelse ikke styrken af fremgangen, blot at der er en fremgang, så der kan jo være robusthed nok til så stor fremgang i antallet af ansatte," siger Henrik Garver.

Hvad branchens eksport angår, er forventningerne dalende. Det er især i Østdanmark, at forventningerne er nedadgående. Ingen virksomheder forventer bedring. 25 pct. af de østdanske FRI-virksomheder svarer, at eksporten er lavere end de foregående seks måneder.

"Flere virksomheder har trukket sig fra risikable markeder og er i stedet ved at etablere sig på mere sikre eksportmarkeder. Det er de tal, der nu slår igennem på forventningerne til eksporten," slutter Henrik Garver.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmer af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, i perioden 15. marts til 8. april 2014
  • 134 virksomheder har deltaget i undersøgelsen, og de repræsenterer 84 pct. af arbejdspladserne i branchen