Pressemeddelelse: 340 mio. kr. på tilbudsgivning pr. år

Rådgivere vurderer at kunne spare mere end 100 millioner kroner årligt, hvis offentlige bygherrer tænker sig om og skruer ned for de unødvendige krav i udbud.

27. juni 2013

Finger taster, tal 295*160
 

Mindst 340 mio. kroner eller det, der omtrent svarer til summen af FRI-virksomhedernes bundlinje efter skat, er, hvad rådgivende ingeniørvirksomheder bruger på at afgive tilbud i forbindelse med udbud af opgaver.

Det viser en beregning baseret på tal fra FRI's Brancheundersøgelse for 2012.

I FRI er vi overbeviste om, at det høje beløb skyldes, at især offentlige bygherrer overdriver udbudskravene.

"Vi kan se, at detaljeringsgraden i de krav, som bliver stillet, når rådgivende ingeniører skal afgive tilbud, hele tiden bliver højere. De offentlige bygherrer vil have stadigt flere beregninger, tegninger og modeller allerede i tilbudsfasen. Det fordyrer tilbudsgivningen for hver eneste virksomhed, inden de overhovedet ved, om de har vundet. I flere tilfælde har vi set eksempler på, at de samlede udgifter for de bydende på at udarbejde tilbud, overstiger, hvad selve projektet koster," siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

En anden tendens, som de rådgivende ingeniørvirksomheder efterhånden ser for mange skrækeksempler på, er, at opgaver helt ned til 200.000 kr. udbydes i EU-udbud. Det betyder, at der igangsættes et stort og omkostningstungt apparat, der ikke engang er lovkrav om. Det er for alle - undtagen den vindende virksomhed - en tabersag.

"De 340 millioner kroner, der årligt bruges på tilbudsomkostninger blandt rådgivende ingeniørvirksomheder, burde kunne reduceres med mindst 100 mio. kr. Det er en udgift, der ikke skaber nogen væsentlig ekstra værdi - hverken for indkøberne eller samfundet. I FRI er vi godt klar over, at vi som branche ikke kan barbere tallet ned til et rundt nul. Tilbudsomkostningerne er en nødvendig udgift. Men 340 mio. kr. er alt for højt, og det tal skal ned - for det er tydeligt for enhver, at beløbet ikke står i et rimeligt forhold til de gevinster, der opnås," udtaler Henrik Garver.

Han forklarer, at de sparede udgifter til tilbudsgivning eksempelvis kunne bruges på at fremme innovation og nye løsninger teknisk og forretningsmæssigt, udvikle branchen yderligere eller helt basalt, til bedre opgaveløsning til gavn for kunderne.

"FRI har ikke regnet på de omkostninger, der ligger hos udbyderne, når de skal gennemgå komplekse og gennemarbejdede tilbud for 340 mio. kr. Men det er uomtvisteligt, at der også her ligger en markant samfundsudgift - og dermed mulig besparelse," slutter Henrik Garver.