Pressemeddelelse: Rådgivende ingeniører har bugnende ordrebøger

FRI's konjunkturmåling for oktober 2013 viser en stigning i ordrebeholdningen. Det får den rådgivende ingeniørbranche til at ansætte. Fremgangen sker i flere sektorer, men er særlig markant inden for energi, boligbyggeri og erhvervsbyggeri. FRI vurderer, det kan være en indikation på bedring i dansk økonomi.

24. oktober 2013

Den rådgivende ingeniørbranche skruer op for forventningerne til de næste seks måneder og fortsætter dermed de gode takter fra foråret 2013. Det viser Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI's, konjunkturundersøgelse, hvor medlemsvirksomhederne er blevet spurgt om deres syn på fremtiden. Både øst og vest for Storebælt er der en markant forbedring i ordrebeholdningen. Virksomheder, der repræsenterer 74 pct. af beskæftigelsen vest for Storebælt, forventer flere ordrer, og øst for Storebælt er det tal 72 pct. Kun 1 pct. på begge sider af Bæltet forventer tilbagegang.

"Ved sidste måling i maj var det 43 procent, der forventede en øget ordrebeholdning. Nu er tallet steget med godt 30 procentpoint. Det er meget gode nyheder fra branchen. Tilbagemeldingerne fra de rådgivende ingeniører er ret entydige og viser, at de forventer vækst, og at branchen er tilbage på sporet. Der er dog stadig stor konkurrence om opgaverne, så indtjeningen på de enkelte opgaver er lav. I hver enkelt virksomhed er der derfor fortsat et stærkt fokus på at styrke bundlinjen. Hertil kommer, at den nye vækst, vi ser, kan give flere virksomheder mod på opkøb, og dermed en øget konsolidering i branchen, " siger FRI's administrerende direktør, Henrik Garver.

De mange ordrer betyder også, at rådgivende ingeniører skal ansætte flere. FRI's konjunkturundersøgelse viser, at virksomheder, der beskæftiger 57 pct. af branchens ansatte på landsplan, forventer at øge antallet af ansatte over de næste seks måneder, mens 42 pct. forventer en uændret beskæftigelse. Kun 1 pct. forventer at reducere i medarbejderstaben.

"Med de 57 procent af branchens virksomheder, der forventer en øget beskæftigelse over de næste seks måneder, er der tale om en ret markant fremgang. For bare seks måneder siden var tilsvarende tal på 38 procent - det vil sige en stigning på 19 procentpoint. Det er desuden værd at lægge mærke til, at det kun er 1 procent, der regner med at måtte afskedige folk," siger Henrik Garver.

Rådgiverbranchen er især hjulpet af vækst inden for energi, boligbyggeri og erhvervsbyggeri, hvilket ses som et vigtigt sundhedstegn, ikke blot for branchen, men for det danske samfund generelt.

"Når fremgangen hovedsageligt kommer fra det private marked, så som boligbyggeri og erhvervsbyggeri, er det en god indikator for, at samfundsøkonomien er ved at vende, og at især at private virksomheder igen tør at investere i bygninger og produktionsanlæg," siger Henrik Garver.

Undersøgelsen viser, at fremgangen inden for offentligt byggeri er beskeden. Ligeledes har sektorerne infrastruktur og miljø kun oplevet en lille fremgang, mens eksporten har været nogenlunde uændret siden april 2013.

FRI's konjunkturmåling oktober 2013

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmer af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, i perioden 19. september 2013 til 8. oktober 2013
  • 134 virksomheder har deltaget i undersøgelsen, og de repræsenterer 89 pct. af arbejdspladserne i branchen

Piechart, rødt stykke, blå 295*150