Pressemeddelelse: Rådgivende ingeniører øger omsætningen igen

FRI's brancheundersøgelse for 2012 viser en fremgang på 3,1 procent i den samlede omsætning for branchen. "En stigning på 3,1 procent i 2012 er godkendt, men udfordringen ligger i at skabe lønsom vækst," udtaler FRI-direktør, Henrik Garver.

1. juli 2013

Krisen for den rådgivende ingeniørbranche kan nu afblæses. For andet år i træk øger de rådgivende ingeniørvirksomheder omsætningen. Den samlede omsætning for FRI's 343 medlemsvirksomheder er for 2012 beregnet til 11,6 mia. kr. Dette er en stigning på 3,1 procent i forhold til 2011.

"Tallene viser, at de rådgivende ingeniørvirksomheder igen har gang i forretningen. For andet år i træk har de en stigning i omsætningen. En stigning på 3,1 procent i 2012 er godkendt, men udfordringen ligger i at skabe lønsom vækst. Branchen skal i 2013 fokusere på, at den stigende omsætning bidrager til at styrke virksomhedernes bundlinje," siger FRI's administrerende direktør, Henrik Garver.

Brancheundersøgelsen viser også, at den samlede overskudsgrad for alle FRI-virksomheder er faldet til et historisk lavt niveau. I 2012 skyldes det dog primært hensættelser til tab på udenlandske projekter blandt de allerstørste FRI-virksomheder. Når vi analyserer vores tal, kan vi nemlig konstatere, at de mellemstore virksomheder har oplevet en stigning i overskudgraden, og de mindre virksomheder har fastholdt et pænt niveau.

"Den gode nyhed er derfor, at gruppen af mellemstore virksomheder igen er begyndt at melde om forbedret overskudsgrad. Gennem de seneste tre år har netop denne gruppe af virksomheder kæmpet med indtjeningen, og tallene fra brancheundersøgelsen viser nu, at overskudsgraden er steget med over 4 procentpoint i forhold til 2011. Den generelt lave overskudsgrad i FRI-virksomhederne er et tegn på, at der er hård konkurrence om opgaverne, hvilket afspejler sig en relativ lav indtjening," siger Henrik Garver.

Fremgangen i rådgiverbranchen sker over en bred kam og fordelt på de fleste af branchens forretningsområder.

"Byggeri og anlæg er stadig de mest dominerende forretningsområder i branchen. Men vi ser en langsom stigning i rådgivningsydelser inden for både miljø- og energiområdet," pointerer Henrik Garver.

Analysen af 2012-regnskaberne viser desuden, at rådgiverbranchen fortsat er en af de mest internationaliserede brancher i Danmark.

"Branchens eksportomsætning udgør ca. 2,8 mia. kr. ud af en samlet brancheomsætning på 11,6 mia. kr. Det svarer til 24 procent af totalomsætningen. Hertil kommer omsætningen i udenlandske datterselskaber - denne lå på 8,1 mia. kr. i 2012 - en fremgang på 6,6 procent i forhold til 2011. Samlet betyder det, at omsætningen udenfor Danmark er på 10,9 mia. kr. mens omsætningen i Danmark er på 8,8 mia. kr. De internationale projekter har nok bidraget til den ringere bundlinje i år, men generelt er den globale tilstedeværelse med til at gøre branchen langt mere robust end andre brancher, og en konsekvens af dette

er da også, at vi i år kan konstatere at såvel omsætning som beskæftigelse faktisk er højere, end før krisen ramte i 2008," slutter Henrik Garver.

Fakta fra FRI's Statistisk Branchebeskrivelse 2013:

  • Den samlede omsætning for FRI's 343 medlemsvirksomheder ligger på 11,6 mia. kr. i 2012, hvilket er en fremgang på 3,1 procent i forhold til 2011.
  • Den samlede overskudsgrad for branchen er reduceret fra 4,6 til 1,1 procent (EBIT)
  • Gruppen af mellemstore virksomheder (50-200 ansatte) har øget overskudsgraden fra -0,3 procent i 2011 til 4 procent i 2012.
  • Branchen har fortsat en høj beskæftigelse på 11.922 ansatte i Danmark pr. 1. januar 2013. Branchen beskæftiger endvidere mere end 10.600 medarbejdere i udlandet.
  • Eksportomsætningen udgør ca. 2,8 mia. kr. Det svarer til 24 procent af totalomsætningen. Omsætningen i udenlandske datterselskaber er på 8,1 mia. kr. i 2012 - en fremgang på 6,6 procent i forhold til 2011.

Om Statistisk Branchebeskrivelse 2013:

Statistisk Branchebeskrivelse 2013 er en samlet analyse af FRI's medlemsvirksomheders 2012-regnskaber. Grundlaget for undersøgelsen er de 343 medlemsvirksomheder, FRI havde pr. 1. juli 2012. Analysen dækker 90 procent af samtlige beskæftigede i FRI's medlemskreds.

Hent denne og tidligere udgaver af Statistisk Branchebeskrivelse.