Pressemeddelelse: Rådgivende ingeniører trodser krisen

FRI's medarbejderstatistik viser, at der igen i år er fremgang i antallet af ansatte i de rådgivende ingeniørvirksomheder. Det er især projektmedarbejdere og ingeniører, der bliver ansat, hvilket er et tegn på, at der er kommet flere opgaver i de danske ordrebøger, vurderer adm. direktør Henrik Garver.

11. februar 2013

FRI's årlige medarbejderstatistik viser, at den rådgivende ingeniørbranche igen har brudt den tre år lange stime med færre ansatte. Flertallet af virksomheder har meldt ind, at de har ansat flere medarbejdere i 2013, således at branchen samlet får en stigning i antallet af ansatte på 2,4 procent. FRI's medarbejderstatistik for 2013 viser, at FRI's medlemsvirksomheder i alt beskæftiger 11.922 medarbejdere i Danmark.

"Selvom der er tale om en mindre stigning, tør jeg godt konkludere, at den rådgivende ingeniørbranche nu er ovre krisen. Stigningen er også en indikation på, at mængden af opgaver til virksomheder igen er i vækst. Det understøttes af den stigning på 3,1 procent, der har været i antallet af ingeniører og øvrige projektmedarbejdere," siger Henrik Garver og fortsætter:

"Som samfund skal vi have flere tekniske og naturvidenskabelige kandidater gennem vores uddannelsessystem. Vi står med en reel mangel på medarbejdere på flere områder. Den udfordring bør vi kunne løfte, så vi ikke går glip af den vækst, der følger af, at ledige stillinger ikke kan blive besat".

Trimmede organisationer og styrket indtjening

Tallene fra medarbejderstatistikken viser også, at der er færre administrative ansatte hos de rådgivende ingeniører.

"Det er et tegn på, at virksomhederne effektiviserer og har fokus på kerneforretningen. Branchens virksomheder er klar til ny vækst: de står fagligt stærkt, er klar til nye opgaver med trimmede organisationer og leverer uvildige rådgivende ingeniørydelser. Det er helt i tråd med tidens trend, og effekten vil vise sig i form af en styrket indtjening over tid," siger Henrik Garver.

De første indikationer på indtjeningen for 2012 fra den rådgivende ingeniørbranche i Danmark tyder på, at året bliver det bedste for branchen siden 2008.

Tilbagegang i udlandet

"Til gengæld er de internationale udfordringer blevet større. Samlet beskæftiger de danske rådgivende ingeniører 10.600 medarbejdere i udlandet, og selvom tallet er højt, betyder det alligevel, at vi i 2013 for første gang kan registrere en tilbagegang i antallet af ansatte i de danske FRI-virksomheders udenlandske datterselskaber. Krisen er nok på vej væk herhjemme. Men vi kan se, at den fortsat har et solidt tag i vores omverden. Set med de briller, er en vækst på 2,4 procent i Danmark et endnu flottere resultat," slutter Henrik Garver.

Om Medarbejderstatistik 2013:

  • FRI's Medarbejderstatistik 2013 omfatter de 340 virksomheder, der per 1. januar 2013 er medlem af FRI.
  • Undersøgelsen er gennemført i perioden 12. december 2012 til 14. januar 2013.
  • Analysen viser, at FRI's medlemsvirksomheder per 1. januar 2013 beskæftiger 11.922 medarbejdere i Danmark.
  • De nuværende FRI-virksomheder har oplevet en stigning på 278 medarbejdere i forhold til målingen per 1. januar 2012.
  • Af de 11.922 ansatte er 6.427 ingeniører, hvilket er 193 flere end per 1. januar 2012.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. direktør Henrik Garver (hg@frinet.dk) på tlf. 40 82 43 38 eller hos pressechef Lars Flindt Pedersen (lfp@frinet.dk) på tlf. 21 51 37 31.