Pressemeddelelse: Rekordhøjt ordreniveau = optimisme hos rådgiverne

Der er for alvor ved at komme gang i hjulene hos de rådgivende ingeniører. De seneste konjunkturtal fra FRI viser et rekordhøjt ordreniveau på tre måneders sigt, samtidig med at der forventes fortsat øget vækst og beskæftigelse i de kommende seks måneder. Fremgangen slår igennem i både Øst- og Vestdanmark og i næsten alle sektorer.

26. april 2012

Krisen er fortid. Trods fortsat økonomisk usikkerhed ser fremtidsudsigterne lyse ud hos de rådgivende ingeniørvirksomheder. Ifølge den seneste konjunkturmåling fra FRI ligger ordremængden på det højeste niveau i 10 år, og samtidig er der sket en markant fremgang i beskæftigelsesudsigterne. Virksomheder, der repræsenterer 59 procent af branchens ansatte, forventer at øge antallet af ansatte over de næste seks måneder. Det er en markant fremgang i forhold til oktober 2011, hvor blot 27 procent af branchens virksomheder forventede flere ansættelser.

"De rådgivende ingeniørvirksomheder har skruet forventningerne kraftigt i vejret siden sidste konjunkturmåling. Her i april 2012 kan vi registrere en markant større ordrebeholdning. Virksomhedernes registrering af indgåede ordrer på tre måneders sigt viser, at beskæftigelseseffekten øst for Storebælt

ligger på 91 procent - det er det højeste, vi har målt i over 10 år. Samtidig forventes der en fortsat fremgang i ordremængden over de næste seks måneder. Dermed har vi to rigtig gode grunde til, at virksomhederne for alvor tør øge beskæftigelsen," pointerer Henrik Garver.

Fremgangen er især sket inden for sektorerne boligbyggeri og energi, men også miljøsektoren og infrastruktur oplever fremgang. Væksten i offentligt byggeri og eksporten er fastholdt på et uændret højt niveau, mens væksten i erhvervsbyggeri er reduceret, men fortsat positiv.

"Vi kan konkludere, at erhvervsklimaet generelt er blevet forbedret siden oktober 2011, dog er især det private marked stadig præget af en høj grad af usikkerhed. Fremgangen i rådgiverbranchen er et positivt signal, men bygger fortsat på et skrøbeligt fundament. Derfor er der grund til at rose regeringen for kickstart-pakken, der med offentlige investeringer inden for byggeri, energi, infrastruktur, klima og miljø bidrager til at skabe vækst, samtidig med at der er tale om nødvendige investeringer, som under alle omstændigheder skulle gennemføres. Kickstarten skaber et fundament, der kan opveje usikkerheden på det private marked," udtaler Henrik Garver.

Se Konjunkturmålingen for april 2012.

Green man, graph 295*150