Pressemeddelelse: Videnopgørelse 2012

Der er ved at komme gang i forretningen for de rådgivende ingeniørvirksomheder, samtidig investerer branchen i opkvalificering af medarbejdere, forskning og udvikling. Det fremgår af Videnopgørelse 2012, som FRI netop har offentliggjort.

20. august 2012

Det er fremtiden, der gribes, men niveauet bør øges yderligere, hvis branchen skal styrke sin internationale position, mener direktør i FRI, Henrik Garver.

"Generelt går det godt i rådgiverbranchen, der overordnet kan notere et aktivitetsniveau, der har understøttet en høj beskæftigelse. Vores Videnopgørelse 2012 viser samtidig, at branchen har fastholdt sine investeringer i innovation i form af forskning, udvikling og opkvalificering af medarbejderressourcerne. På længere sigt er det nødvendigt at denne indsats øges yderligere, som vi så tendens til i årene før krisen. Som videnvirksomheder er vores medlemmer nødt til at udvikle sig, så de kan tilbyde kunderne ny viden og innovation," udtaler Henrik Garver, der er adm. direktør i FRI.

Henrik Garver opfordrer til, at man fra politisk hold sætter fokus på at hæve forsknings- og udviklingsindsatsen i erhvervslivet:

"Vi har i dag mere end 170 forskellige ordninger, der skal understøtte forskning, udvikling og innovation. Spørgsmålet er, om ikke det er i overkanten?

Reelt er der to ordninger, som virkelig vil vinde ved at blive styrket yderligere: Erhvervs-PhD-ordningen og Videnpilotordningen. Og Videnpilotordningen har Regeringen netop styrket markant, hvilket indikerer, at Regeringen faktisk har øje for, hvilke værktøjer der synes at virke.

Skønheden ved de to ordninger er, at de ikke blot styrker viden og innovationsniveauet i private virksomheder, men de bidrager samtidig til at højne uddannelsesniveauet i samfundet og til at sprede viden mere bredt i dansk erhvervsliv. Ved at styrke de to ordninger kunne man hjælpe virksomhederne til at bevare den fremadrettede innovation," påpeger Henrik Garver, og tilføjer "antallet af erhvervs-PhD'er i FRI's medlemsvirksomheder er i sig selv øget de seneste år, så rådgiverne virksomheder griber de muligheder der er for at styrke videnniveauet"

"Desuden viser Videnopgørelsen 2012, at branchen i lighed med tidligere år fastholder et højt beskæftigelsesniveau trods et svært forretningsklima. Der er ingen tvivl om, at det er den strategi, der har gjort det muligt for branchen at fylde ordrebøgerne så hurtigt efter krisen," vurderer Henrik Garver.

Udvalgte fakta fra Videnopgørelse 2012:

  • Generelt: Den rådgivende ingeniørbranche i Danmark beskæftigede pr. 1. januar 2012 11.644 personer, heraf 32,3 pct. kvinder. 54 pct. af de beskæftigede i branchen er ingeniører, og yderligere 14 pct. har en anden lang videregående uddannelse.
  • Investeringer i forskning og udvikling svarer til 2,8 pct. af egenproduktionen i 2011 mod 3,1 pct. i 2010 og 3,3 pct. i 2009.
  • Sygefraværet ligger stabilt på 6,2 dag per medarbejder i 2011.
  • Efteruddannelse: Branchens investeringer i efteruddannelse er steget med 8 pct. per medarbejder i forhold til 2010.

Se Videnopgørelse 2012