Bog ,-briller

Pressemeddelelse: Videnopgørelse 2014 - De rådgivende ingeniører har et stort ansvar

Når man som ingeniør bliver ansat i en rådgivende ingeniørvirksomhed, følger der ofte et stort ansvar med. Det viser FRI's nyeste videnopgørelse.

13. oktober 2014

Projektledelse er en nøglekompetence for den rådgivende ingeniørbranche. Omkring hver anden medarbejder i rådgivende virksomheder har projektledererfaring. I forhold til 2012 er der nu 7 pct. flere projektledere af den samlede medarbejderstab, der inden for de seneste tre år har været projektledere på et projekt med et honorar på over 2 mio. kr.

"Den høje andel af projektledere viser indirekte, at der er mange spændende job i branchen, hvor man som relativt nyuddannet kan komme til at stå med stort ansvar, hvis det er det, man har lyst til. Tallet vidner også om, at det er en af branchens absolutte kernekompetencer", siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Oplært som projektleder
Videnopgørelsen 2014 afslører også, at det hovedsageligt er de større virksomheder, der bruger flest penge på efteruddannelse pr. medarbejder. Ud over den formelle efteruddannelse bliver "projektbaseret læring" i hovedparten af virksomhederne anset som et væsentligt bidrag til efteruddannelse. Ressourcerne brugt herpå bliver dog sjældent registreret.

"Udover de større virksomheder, der sammen med uddannelsesinstitutioner får skræddersyet uddannelsesforløb indenfor såvel det fagligt-tekniske som ledelsesmæssige, er der i branchen også stor tradition for at arbejde med projektbaseret læring. Her følger mindre erfarne medarbejdere en erfaren rådgiver, hvilket anses som et væsentligt bidrag til de rådgivende ingeniørers efteruddannelse. Men det er sværere at sætte beløb på, og derfor sværere at registrere", siger Henrik Garver.

Mange overarbejdstimer - lavt sygefravær
Sygefraværet i virksomhederne er faldet i forhold til 2012 og udgør blot 6,3 sygedage pr. medarbejder i 2013. Det svarer til 80 % af sygefraværet i staten og kan være udtryk for, at den generelle medarbejdertrivsel i branchens virksomheder er høj.

"Branchen har et højt aktivitetsniveau og medarbejdere, der er fleksible i forhold til at arbejde ekstra timer. I 2013 lå det gennemsnitlige antal overarbejdstimer på 59 timer pr. medarbejder pr. år, hvilket er en stigning i forhold til 48 timer pr. medarbejder i 2012.

Færrest antal overarbejdstimer findes i de største FRI-virksomheder. Her har en medarbejder ca. 42 timers overarbejde om året. I modsætning til dette har medarbejdere og ejere i FRI's små og mellemstore virksomheder i gennemsnit 65 timers overarbejde om året, mens de til gengæld har det laveste antal sygedage svarende til 5,1 dage pr. medarbejder", slutter Henrik Garver.

Fakta om medarbejderne i FRI's 328 virksomheder
I 2014 var 11.920 personer ansat i en FRI-virksomhed i Danmark, heraf er 30,9 pct. kvinder.
Af det totale antal ansatte er 55 pct. ingeniører, og yderligere 14 pct. har en anden lang videregående uddannelse.
Gennemsnitalderen er 44 år, 11 pct. af de ansatte er under 30 år, mens 28 pct. er over 50 år, og 3 pct. er over 65 år.
Flere FRI-virksomheder er blandt de fem højest placerede på Universums liste over studerendes "første foretrukne arbejdsplads". Rambøll (2) og COWI (4). Derudover er NIRAS (17) og Grontmij (20).

Læs eller download Videnopgørelsen 2014 her