Mapper i stak

Rådgivende ingeniørvirksomheder bruger 446 mio kr. på at afgive tilbud

Pressemeddelelse: Sidste år brugte rådgivende ingeniørvirksomheder 446 millioner kroner på at afgive tilbud på opgaver, viser FRI’s brancheundersøgelse. Det er ifølge Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI’s beregninger 150 millioner kroner for meget.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, opgør, i forbindelse med en årlig brancheundersøgelse, branchens omkostninger ved tilbudsgivning – altså det beløb rådgivende ingeniørvirksomheder bruger på at beregne og designe et tilbud (de såkaldte transaktionsomkostninger).
 
Den dårlige nyhed er, ifølge administrerende direktør i FRI, Henrik Garver at tilbudsomkostningerne fortsat er alt for høje.
 
”Tilbudsomkostninger er en nødvendig udgift, når man byder på opgaver, men 446 mio. kr. er for højt. Når jeg sammenligner med tal fra FRI’s britiske søsterorganisation ACE, så burde tilbudsomkostningerne for FRI-virksomhederne ligge på omkring 400 mio. kr., og hvis vi antager, at heller ikke briterne er perfekte, så er et rimeligt bud, at der kan skæres yderligere 100 mio. kr. væk. Det ærgrer mig, at vi som branche bruger godt 150 mio. kr. for meget på tilbudsomkostninger. Et beløb i den størrelsesorden havde jeg langt hellere set investeret i at gøre Danmark stærkere gennem innovation, yderligere digitalisering eller ved investeringer i medarbejderne,” siger FRI-direktøren.
 
Årsagen til de høje omkostninger ved tilbudsgivning er bl.a. at offentlige bygherrer forlanger et stort antal beregninger, tegninger og modeller allerede i tilbudsfasen. Det fordyrer tilbudsgivningen for alle bydende virksomheder, inden de overhovedet ved, om de har vundet. En anden kostbar fejl er hvis der inviteres mange bydende virksomheder med i et udbud. En tredje fejl er, hvis der køres mange omkostningskrævende forhandlingsrunder, med mange bydende, inden udbyder ”skærer feltet til”.
 
Den gode nyhed
Den gode nyhed fra brancheundersøgelsen er, at omkostningerne for andet år i træk er faldet fra 500 mio. kr. i 2013 til 465 mio. kr. i 2014 og nu 446 mio. kr. i 2015.

”Det er glædeligt, at det går den rigtige vej, særligt når de faldende omkostninger sammenholdes med, at branchens omsætning og egenproduktion er øget med 10% over den samme 3-årige periode. Lave transaktionsomkostninger er også entydigt i kundernes og i samfundets interesse. For når bygherren sparer penge ved at gøre udbudsprocessen mere enkel og mindre bureaukratisk, så er det ofte lige med sparede skattekroner,” siger Henrik Garver.
 
Ifølge ham er der flere årsager til den positive udvikling, men grundlæggende handler det om, at flere offentlige indkøbere er begyndt at lytte til gode råd om at gøre udbudsprocessen mere enkel.
”Årsagen til, at der bliver lyttet, skal sandsynligvis findes i den debat, FRI har været bannerfører for omkring indkøbsbureaukrati og høje transaktionsomkostninger. Vi har ført kampen i medierne, på møder og konferencer, over for individuelle bygherrer, over for politikere, i forbindelse med arbejdet om Udbudsloven – og senest i arbejdet med den kommende AB- og ABR-revision,” siger Henrik Garver.
 
Han er spændt på at se udviklingen i tilbudsomkostninger for 2016. Her bør effekten af den nye Udbudslov nemlig slå igennem.
 
”Det er mit indtryk, at udbyderne har brugt de nye og forbedrede rammer i loven til at skabe bedre udbud. Alene det forhold, at annonceringspligten er bortfaldet, bør have medvirket til en yderligere reduktion af omkostningerne. Omvendt kan de bedre muligheder for udbud med forhandling føre til forøgede omkostninger, og tilsvarende kan der være en risiko for øget brug af offentlige udbud i stedet  for begrænset udbud, og det vil øge tilbudsomkostningerne,” slutter han.
 
 
Fem gode råd til at spare på udbudsomkostningerne:
·         Brug de fælles aftalesystemer AB og ABR.
·         Indbyd kun tre til fem bydende.
·         Anmod kun om relevant information.
·         Husk, at det kun er projekter over EU's tærskelværdier, der skal i EU-udbud.
·         Keep it simple.

 
Læs også FRI’s tre vejledninger til gode udbud og indkøb af rådgiverydelser:
Gode Råd om Udbud
Keep it simple
Intelligente Indkøb

Om Brancheundersøgelsen 2015:
Brancheundersøgelsen 2015 er en samlet analyse af 2015-regnskaberne i FRI's medlemsvirksomheder suppleret med yderligere detaljer om markeder og medarbejderforhold.
Grundlaget for undersøgelsen er de 320 medlemsvirksomheder, som FRI havde pr. 1. juni 2016.
Analysen dækker 90 procent af samtlige beskæftigede i FRI's medlemskreds.