Grafer3

Rådgivende ingeniørvirksomheder fastholder høj indtjening i et ujævnt marked

Nye tal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) viser, at de danske rådgivende ingeniørvirksomheder oplever fortsat fremgang i omsætningen, både for de danske forretninger og globalt. Omsætningen rundede 25,3 mia. kr. i 2017. Det er især i udlandet, at branchen oplever vækst, mens markedet har været ujævnt i Danmark med udsving i en række delsektorer. 2017-resultaterne viser, at de rådgivende ingeniørvirksomheder har fastholdt en konsistent høj indtjening i fem på hinanden følgende år.

De danske rådgivende ingeniørvirksomheder oplever fortsat vækst i omsætningen i Danmark og i udlandet. Det er især omsætningen i udlandet, som skaber vækst. Den samlede udenlandske omsætning var på 14,6 mia. kr. ud af en samlet omsætning på 25,3 mia. kr.

I 2017 var virksomhedernes gennemsnitlige overskudsgrad (EBIT) på 6,7 %, hvilket er en lille tilbagegang fra 7,1 % i 2016. Branchen har dog forsat en stabil overskudsgrad på over 6 % i fem på hinanden følgende år, hvilket er positivt, da det understreger, at branchen har opnået en langt mere stabil indtjening, end det har været tilfældet historisk. Samtidig er andelen af virksomheder, der drives med underskud på den primære drift, reduceret fra 16% til 10%. Det understreger, at den stabile vækst er langt mere jævnt fordelt end tidligere.

”Årets brancheundersøgelse understreger, at den danske rådgivende ingeniørbranche er grundlæggende sund. Vi kan se, at den internationale ekspansion, der var sat midlertidigt på pause i 2016, nu igen tager fart. Det gælder både eksporten af rådgiverydelser fra Danmark og den direkte vækst i udlandet. Når eksporten af rådgiverydelser fra Danmark er stigende, er det udtryk for, at kvaliteten, kompetencerne og prissætningen er internationalt konkurrencedygtig. Eksportomsætningen fra Danmark udgør 2,63 mia. kr. Det svarer til 20 % af den omsætning, der skabes i Danmark. Hertil kommer omsætningen i udenlandske datterselskaber på 12,0 mia. kr. i 2017. Og når vi ser på evnen til at drive gode forretninger, så kan vi se, at branchen har holdt niveauet, bag ved tallene er det særligt en god historie om fremgang i branchens mindste virksomheder, ” siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Byggeriet i Danmark er en af de andre sektorer, hvor de rådgivende ingeniørvirksomheder oplever høj aktivitet. Byggeri som sektor udgør 41% af omsætningen i Danmark og har været i vækst over en årrække, mens andre sektorer, infrastruktur og ikke mindst forsyning, er under pres.

”Kombinationen af en stærk international profil og et dansk marked, hvor vi igen kan mærke klar fremgang i byggeriet, er reelt grundlaget for branchens vækst. Den store usikkerhed, der har været omkring en ny forsyningsstrategi og omkring et nyt energiforlig, har presset forsyningsområdet negativt, og det samme gælder usikkerheden om infrastrukturprojekter og den fremtidige projektpipeline. Energiforliget fra sommeren 2018 er derfor værd at glæde sig over, fordi det skaber ro, og tilsvarende må vi forvente, at den første opgave for et nyvalgt Folketing i 2019 vil være at indgå et nyt infrastruktur- eller mobilitetsforlig, der rækker et godt stykke ind i 2020’erne”, afslutter Henrik Garver.

Highlights fra FRI’s brancheundersøgelse 2017

Den globale omsætning for FRI's knap 300 medlemsvirksomheder var på 25,3 mia. kr. i 2017. Omsætningen i Danmark, inkl. eksport fra Danmark, var på 13,3 mia. kr.

I 2017 fordelte branchens omsætning sig på følgende markedssegmenter:

Omsætning fordelt på sektorer:
Byggeri (41%)
Infrastruktur (25%)
Klima og Miljø (11%)
Energi (11%)
IT og software (3%)
Management rådgivning (3%)
Industriel proces (4%)
Andet (2%) 

Den samlede overskudsgrad for branchens danske selskaber er faldet fra 7,1 % i 2016 til 6,7 % i 2017 (EBIT). 

Branchen beskæftigede pr. 1. januar 2018 12.878 ansatte i Danmark og heraf 7.223 ingeniører. Det er mere end 10 % af de erhvervsaktive ingeniører i Danmark. Branchen beskæftiger derudover mere end 14.800 medarbejdere i udlandet.

Eksportomsætningen udgør 2,6 mia. kr., hvilket svarer til 20 % af den omsætning, der skabes i de danske selskaber. Omsætningen i udenlandske datterselskaber, af danskejede koncerner, var på 12,0 mia. kr. i 2017.

I 2017 fordelte branchens eksportomsætning sig som følger:

Norden (15%)

Europa inden for EU og EØS (21%)

Europa uden for EU, EØS og Norden (9%)

Afrika (17%)

Mellemøsten (22%)

Asien og Oceanien (12%)

Nord- og Sydamerika (4%)

Om Brancheundersøgelsen 2017:
Brancheundersøgelsen 2017 er en samlet analyse af 2017-regnskaberne i FRI's medlemsvirksomheder. Grundlaget for undersøgelsen er de knapt 300 medlemsvirksomheder, som FRI havde pr. 1. juni 2018. Analysen dækker 89 % af samtlige beskæftigede i FRI's medlemsvirksomheder.

FRI Branchedata 2017