Grafer5

Rådgivende ingeniørvirksomheder forventer ny vækst trods mangel på ingeniører

Pressemeddelelse: De rådgivende ingeniørvirksomheder har trodset den begyndende afmatning, der blev målt i oktober 2018. Virksomhederne øst for Storebælt forventer fremgang med stigende ordrebeholdning og flere ansatte. Vest for Storebælt fastholdes status quo. Virksomhederne forventer at øge overskudsgraden i 2019 trods fortsat mangel på medarbejdere. Væksten drives af fremgang i erhvervsbyggeri, offentligt byggeri samt infrastruktur. Derudover er der markant fremgang i eksporten af rådgiverydelser.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, udarbejder to gange årligt en konjunkturmåling baseret på medlemsvirksomhedernes forventninger til fremtiden. Den nye måling pr. april 2019 viser, at udsigterne for FRI-virksomhederne vest og øst for Storebælt på flere centrale nøgletal har ændret sig markant. Det mest synlige skift er, at den opbremsning, der blev registreret øst for Storebælt i oktober 2018, er afløst af ny vækst. Både den aktuelle ordrebeholdning og forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning er nu bedre i Østdanmark end i Vestdanmark.

Sektormæssigt er der både vest og øst for Storebælt en markant fremgang inden for erhvervsbyggeri, offentligt byggeri samt infrastruktur og anlæg. Derudover er der en svag stigning i opgaver rettet mod boligbyggeri vest for Storebælt men et fald i opgaver inden for miljø. Øst for Storebælt er der markant fremgang i eksporten, mens der fortsat er tilbagegang inden for boligbyggeri, dog mindre kraftigt end i oktober 2018.

Henrik Garver, administrerende direktør i FRI, udtaler:
”Den nye konjunkturmåling viser, at den vækstpause vi så ved den seneste måling i oktober sidste år, er afløst af ny vækst hos rådgiver- og ingeniørvirksomhederne især øst for Storebælt. Vest for Storebælt ser vi et marked, som ligger på et stabilt niveau. Boligbyggeri er fortsat udfordret, og det er min vurdering, at ikke mindst usikkerhed om det kommende boligskattesystem er med til at skabe denne opbremsning. De fleste øvrige sektorer viser tydelig fremgang. Det gælder ikke mindst erhvervsbyggeri, offentligt byggeri samt infrastruktur. Hertil er der markant fremgang i eksporten af rådgiverydelser.”

Henrik Garver perspektiverer konjunktursituationen med sine betragtninger om de mere generelle trends i undersøgelsen:

”Samtidig med at der er positive forventninger til væksten, er der også forventning om at overskudsgraden i 2019 forbedres i forhold til 2017 og 2018. Og når jeg ser bag om tallene ser det ud til, at der er kommet en bedre balance mellem ordrebogen og antallet af ansatte. Det betyder ikke, at mangel på ingeniører er aflyst som et problem - tværtimod. Men det viser, at rådgiver- og ingeniørvirksomhederne har fået en skarpere selektering af projekter i forhold til ressourcer og kompetencer. Det er grundlæggende sundt, ikke kun for virksomhederne, men også for hvert enkelt projekt, stort som lille, at der nu bliver prioriteret rigtigt. Det understøtter lønsom vækst i branchen”.

Hent Konjunkturundsøgelse april 2019

Fakta om FRI’s Konjunkturmåling
I 2017 udgjorde omsætningen for FRI’s medlemsvirksomheder i Danmark 13,3 mia. kr. Omsætningen i 2018 estimeres til 13,8 mia. kr. Omsætningen i 2019 forventes at lande på 14,2 mia. kr.

Forventningerne til den vægtede overskudsgrad i FRI-virksomhederne er, at denne forbedres til 7,2 % (EBIT) i 2019 mod 6,7 % i 2017 og estimerede 6,4 % i 2018.

Virksomheder, der tegner 95% af beskæftigelsen i branchen angiver, at de mangler ingeniører.

Konjunkturmålingen er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er gennemført i marts 2019. Virksomheder, der repræsenterer 75 % af de ansatte i FRI’s medlemsvirksomheder, har besvaret undersøgelsen. Undersøgelsen dækker virksomheder der beskæftiger 6.044 medarbejdere øst for Storebælt og 3.919 medarbejdere vest for Storebælt.

 

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressebilleder fra FRI findes her: /presse/pressebilleder