Byggeplads, metro

Rådgivende ingeniørvirksomheder mærker anlægsstop på infrastruktur- og klimaopgaver

Pressemeddelelse: Markedsudviklingen er knap så positiv for de rådgivende ingeniører, som for blot et halvt år siden. Det er især på opgaver inden for infrastruktur og klima i Danmark, at ordrebøgerne er stagneret.

Anlægsstop på infrastruktur- og klimaopgaver boligbyggeri, offentligt byggeri og erhvervsbyggeri. Det viser Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI’s nye Konjunkturundersøgelse for oktober betyder en mindre tilbagegang i den samlede ordrebeholdning for danske rådgivende ingeniørvirksomheder. Årsagen til, at tilbagegangen kun er mindre, er, at branchen stadig har fremgang inden for.

”I regeringens forslag til finanslov lægges der op til en fortsat nedgang i statens investeringer på vejområdet, og det, i kombination med det manglende tilbageløb af midler fra infrastrukturfonden, opbremsningen i togfondsprojekter osv., sætter sig i konjunkturerne hos rådgivende ingeniørvirksomheder. FRI’s undersøgelse viser et relativ stort fald i opgaver inden for infrastruktur og miljø, mens energisektoren har oplevet en mindre tilbagegang, ” siger administrerende direktør i FRI Henrik Garver.

Heldigvis er infrastruktur og miljø nogle af de sektorer, hvor rådgiverne har den største eksport. Henrik Garver uddyber:

”Når der mangler opgaver på det danske marked, så flyttes fokus typisk mod eksport. Det er derfor ingen overraskelse, at rådgivernes eksport har vist en markant fremgang i takt med, at flere sektorer på hjemmemarkedet er gået tilbage”.

Og det er også hovedsagligt tilbagegangen inden for infrastruktur, klima og energi, der er skyld i, at ordrebeholdningen for de rådgivende ingeniørvirksomheder ser dårligere ud end for et halvt år siden, og at branchen derfor overordnet forventer en lavere vækst end for seks måneder siden.

”Forventningerne er generelt mindre positive end opgørelsen fra april 2016. Det viser sig også i forventningerne til antallet af beskæftigede. Selvom der på landsplan er virksomheder, der beskæftiger 34 pct. af branchens ansatte, og som over de næste seks måneder forventer at ansætte flere, er der samtidig også en stigning – fra 1 til 20 pct. – der forventer at skære i medarbejderstaben. At trykket letter lidt i forhold til manglen på arbejdskraft er dog ikke entydigt negativt, hvis kampen om medarbejdere bliver lidt mindre udtalt, vil det være godt for branchen. De markeder, der oplever fremgang, drives af private investeringer inden for erhvervs- og boligbyggeri og af fremgang i det offentlige byggeri, ” siger Henrik Garver.

Der er en mere udtalt forskel på Øst- og Vestdanmark end i tidligere undersøgelser, særligt er det på nuværende tidspunkt virksomhederne vest for Storebælt, der ser mest positivt på fremtiden. Her forventer de virksomheder, der beskæftiger 38 pct. af branchens ansatte, en fremgang i ordrebeholdningen, hvor det samme tal er 24 pct. øst for Storebælt. Samtidig forventer ingen virksomheder vest for Storebælt at reducere i medarbejderstaben.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmer af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, i perioden 13. september 2016 til 7. oktober 2016. 123 virksomheder har deltaget i undersøgelsen, og de repræsenterer 83 pct. af arbejdspladserne i branchen.

Læs FRI’s nye Konjunkturundersøgelse /konjunkturer