Kran i sol

Rådgivende ingeniørvirksomheder ser et mere usikkert marked og en kraftig opbremsning i boligbyggeriet i Østdanmark

Foreningen af Rådgivende Ingeniørers (FRI) nye konjunkturmåling viser, at de rådgivende ingeniørvirksomheder forventer en opbremsning i markedet. Situationen skyldes primært et usikkert marked, særligt inden for boligbyggeri, hvor der er en markant nedgang i tilgangen af nye projekter. Gode forventninger i andre sektorer opvejer for de værste krisetegn. Virksomhederne mangler fortsat ingeniører.

FRI udarbejder to gange årligt en konjunkturmåling baseret på medlemsvirksomhedernes forventninger til fremtiden. Den nye måling pr. oktober 2018 viser overordnet, at de rådgivende ingeniørvirksomheder forventer en stagnation i markedet – på nogle områder endog et fald. Markedet går derfor fra sikker vækst til usikker stagnation.

De rådgivende ingeniørvirksomheders ordrebøger er reduceret i forhold til for seks måneder siden, men er fortsat på et samlet fornuftigt niveau. Dog er der sket større skift i enkelte delsektorer: 

  • Vest for Storebælt: Der har været fremgang for boligbyggeri, erhvervsbyggeri og miljøopgaver, dette har kompenseret for et fald i ordreindgangen inden for offentligt byggeri og infrastruktur
  • Øst for Storebælt: Der har været fremgang i eksporten, men et massivt fald i ordreindgangen inden for boligbyggeri og et mindre fald inden for energi.

”Når vi ser på de nye data samlet set, så viser de, at virksomhederne overordnet forventer et stabilt marked i de næste seks måneder. Men de indikerer også, at der sker flere skift i markedet netop nu. I flere sektorer ser markedet ud til at have toppet, og eksporten er derfor igen en stærk buffer, der gør den danske rådgiver- og ingeniørbranche robust. Når vi gennemfører vores næste måling i april 2019, vil det være langt mere tydeligt, om tallene i denne måling er udtryk for en vækstpause, eller om det er et mere seriøst markedsskift”, udtaler Henrik Garver, administrerende direktør i FRI, og fortsætter: ”I lyset af at de fleste rådgiver- og ingeniørvirksomheder har svært ved at rekruttere arbejdskraft, kan det være et sundt tegn, at væksten tager en kort pause. Omvendt er øget usikkerhed i markedet aldrig en positiv ting, og særligt en opbremsning i boligbyggeriet i Østdanmark kan blive en rigtig stor udfordring, ikke blot for rådgiver- og ingeniørvirksomheder men også for de entreprenører, håndværkere og materialeproducenter der ligger senere i fødekæden”.

Tallene fra FRI understøttes af nye tal på europæisk niveau fra EFCA (European Federation of Consulting Engineering Associations). I det seneste EFCA Barometer ser vækst og indtjening i Nordeuropa ud til at stabilisere sig, mens der forventes vækst i både omsætning og indtjening i Sydeuropa. Til disse tal udtaler FRI’s direktør Henrik Garver: ”de nyeste europæiske tal viser samme tendens, som vi ser i Danmark. Det gør rekruttering til en potentielt endnu større udfordring herhjemme, da det europæiske arbejdsmarked dermed bliver langt vanskeligere at rekruttere fra, og i det lys er de barrierer, der fra politisk side lægges ned over mulighederne for at rekruttere arbejdskraft uden for Europa, entydigt til gene for Danmark”.

FRI’s konjunkturmåling oktober 2018

EFCA Barometer – autumn 2018

Fakta om FRI’s Konjunkturmåling 

FRI’s medlemsvirksomheder forventer en lille stigning i omsætningen i Danmark fra 13,3 mia. kr. i 2017 til 13,6 mia. kr. i 2018.

Overskudsgraden forventes at falde fra 6,7 pct. i 2017 til 6,4 pct. i 2018. Overskudsgraden forventes dermed for sjette år i træk at blive over 6 pct.

Virksomheder, der tegner 96% af beskæftigelsen i branchen angiver, at de mangler ingeniører.

Konjunkturmålingen er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Undersøgelsen er udsendt til 257 FRI-medlemsvirksomheder i oktober 2018, hvoraf 105 virksomheder (41%) helt eller delvist besvarede undersøgelsen. De 105 medlemsvirksomheder beskæftiger 11.168 medarbejdere svarende til 86,7% af de ansatte i FRI’s medlemsvirksomheder.

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressebilleder fra FRI findes her: /presse/pressebilleder

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt, og har en global omsætning på 27 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.