Lommeregner

Rådgivende ingeniørvirksomheder: Tilbudsomkostninger skal ned

Pressemeddelelse: Tilbudsomkostningerne for de rådgivende ingeniørvirksomheder nåede i 2017 et nyt rekordniveau på over en halv mia. kr. Det mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) er alt for højt. Løsningerne er mere enkle udbud og brug af standardiserede aftaledokumenter mellem kunder og leverandører. FRI’s holdning er, at det skal være enkelt at gøre det rigtigt.

Nye tal fra FRI’s brancheundersøgelser viser, at de rådgivende ingeniørvirksomheder i 2017 brugte over 513 mio. kr. på at afgive tilbud på opgaver. Det er det højeste niveau, siden FRI begyndte at indhente data om medlemsvirksomhedernes tilbudsomkostninger i 2012. Tilbudsomkostningerne er de seneste to år øget med 15 pct. fra 446 mio. kr. i 2015. til 513 mio. kr. i 2017. Dermed ligger de samlede tilbudsomkostninger på et niveau, der svarer til den samlede indtjening i virksomhederne.

”Tilbudsomkostninger er en nødvendig udgift for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, men de er fortsat alt for høje. Det viser flere analyser og senest vores egen brancheundersøgelse for 2017. De høje omkostninger skyldes blandt andet, at ordregivere ikke tænker nok over konsekvenserne, når et udbud skrues sammen. Det kan være ved at stille krav om omfattende beregninger, tegninger og modeller fra alle bydende virksomheder allerede i tilbudsfasen, ved at fastholde mange bydende virksomheder i forhandlingsloopet i for lang tid, eller ved ganske enkelt at have skruet nye aftale- og kontraktdokumenter sammen fra gang til gang. Sidstnævnte betyder nemlig, at samtlige bydende skal bruge ressourcer på at vurdere kontraktrisici, i tillæg til de generelle projektrisici. Hver gang. For virksomhederne er de unødvendige omkostninger spild af penge, som kunne bruges mere fornuftigt – også samfundsmæssig set. Og for kunderne ligger der jo typisk også en ekstra egenomkostning, når udbud skal skrues sammen på særlige måder, og tilbuddene skal vurderes” siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

Der er flere løsninger, som kan være med til at nedbringe de unødvendige tilbudsomkostninger. Ud over mulighederne i den forholdsvise nye udbudslov fra 2016, så udgør det nye aftalegrundlag for rådgiverydelser i tilknytning til byggeri, infrastruktur og teknisk rådgivning, ABR18, også en vigtig milepæl. Med ABR 18 bliver det tydeliggjort, at aftaleparterne skal være præcise på, hvad aftalen indeholder. Opgaver, ydelser og forudsætninger skal beskrives mere tydeligt, så rådgiveren lettere kan sætte en pris for leverancen.

”Det er helt centralt, at kunden er skarp på, hvad man vil have. Når de rådgivende ingeniørvirksomheder i højere grad ved, hvad de byder på, så har de langt bedre mulighed for at byde kvalificeret ind. De nye aftalesæt for rådgiverydelser, både ABR18 og ABR Forenklet, giver, hvis de anvendes uden fravigelser, et godt og balanceret grundlag for alle parter. Og så kan mine medlemsvirksomheder, og andre rådgivere, fokusere på at løse opgaverne. Vi har derfor også udgivet nye ydelsesbeskrivelser, der supplerer ABR, og som udgør et godt balanceret grundlag. Vores tese er, at det skal gøres enkelt at gøre det rigtigt. Derudover arbejder FRI bl.a. også på at nedbringe de unødvendige tilbudsomkostninger ved at deltage i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kampagne om bedre udbud,” afslutter Henrik Garver.

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Du finder pressefotos af Henrik Garver her /presse/pressebilleder/henrik-garver

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt, og har en global omsætning på 27 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.