Earth

Rådgivende ingeniørvirksomheders internationale omsætning buldrer derudaf

Rådgivende ingeniørvirksomheder har den største stigning i eksporten i byggebranchen, det viser tal fra FRI’s brancheundersøgelse og tilsvarende tal fra Danske Byggeproducenter.

FRI’s brancheundersøgelse fra 2016 understreger, at danske rådgivende ingeniørvirksomheder er internationale. Over 57 procent af branchens samlede omsætning i 2015 på godt 25 mia. kr. kommer fra eksport eller omsætning i udenlandske datterselskaber. Den store eksport betyder, at den rådgivende ingeniørbranche er den branche inden for byggeri og anlæg, der har den største stigning i eksporten gennem de sidste syv år. 

”Rådgivende ingeniørvirksomheders eksport buldrer derudaf. Eksportomsætningen fra danskbaserede virksomheder udgør 2,2 mia. kr. Det svarer til 17 % af totalomsætningen. Hertil kommer omsætningen i udenlandske datterselskaber – denne lå på 12,1 mia. kr. i 2015. Det er en fremgang på 34 % i forhold til 2014 og skyldes primært opkøb af virksomheder i udlandet. Samlet betyder det, at 60 % af branchens omsætning kommer fra opgaver udlandet, ” siger Henrik Garver, administrerende direktør, FRI.

I alt er de rådgivende ingeniørvirksomheders internationale omsætning steget 92 % siden 2009. Tilsvarende er eksporten af byggevarer steget med ca. syv procent siden og er i 2015 godt 39 mia. kr. årligt, viser tal fra DI Byg.

”En af årsagerne til den internationale succes er, at den enkelte virksomhed tænker internationalt. Her har de rådgivende ingeniørvirksomheder generelt knækket koden. Den høje grad af internationalisering gør branchen mere robust og mindre følsom over for de konjunktursvingninger, der kan forekomme i enkelte lande og inden for enkelte forretningsområder. Og det er vel at mærke den samlede branche, der har gavn af at så mange enkeltvirksomheder har en stærk international profil,” forklarer Henrik Garver.

En anden væsentlig pointe er, at de rådgivende ingeniørvirksomheders internationale succes ikke drives af byggeeksport, men derimod af opgaver inden for infrastruktur, energi og miljø.

Erfaringerne, de rådgivende ingeniørvirksomhederne har fra hjemmemarkedet, er meget værdifulde i forhold til at konkurrere i udlandet. På samme måde er de udenlandske opgaver med til gøre virksomhederne skarpe både på konkurrence- og idéplan når det kommer til løsning af opgaver i Danmark. 

Eksport 2015