Grafer

Rekordår på vej: Ny FRI-måling viser fortsat fremgang i byggeaktiviteten og inden for klimatilpasning og vand frem mod 2019

Pressemeddelelse: Oktober-konjunkturmålingen fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) viser, at de rådgivende ingeniørvirksomheder forventer at skulle ansætte flere medarbejdere, og at der forventes en fremgang i den langsigtede ordrebeholdning. Udsigterne er generelt mere positive end opgørelsen fra april 2017.

Siden april 2017 er særligt boligbyggeri, offentligt byggeri, erhvervsbyggeri og miljø (herunder klimatilpasning, spildevandshåndtering og vand) gået markant frem. Energi og eksport har vist en mere beskeden fremgang mens infrastruktur som den eneste sektor er gået tilbage.

”Når jeg ser på tallene fra vores seneste konjunkturmåling, er der ingen tvivl om, at den rådgivende ingeniørbranche er på vej mod et rekordår i 2017, og at 2018 også tegner til at blive et rigtig stærkt år for branchen. Den nedgang, vi oplever på det danske infrastrukturmarked, mere end opvejes af fremgang på andre markeder og i andre sektorer. Dermed kan vi opjustere vores prognose for både omsætning og indtjening i 2017,” udtaler adm. direktør i FRI, Henrik Garver, i en kommentar til undersøgelsen.

Et centralt element i den seneste konjunkturmåling er udviklingen i virksomhedernes ordrebeholdning. Ordrebeholdningen for FRI-virksomhederne er forbedret i forhold til april 2017, og overordnet forventes der forsat fremgang. Vest for Storebælt forventer virksomheder, der beskæftiger 30 pct. af de ansatte, en forbedring i ordrebeholdningen, mens ingen forventer tilbagegang. Øst for Storebælt er det 29 pct., der forventer en fremgang i ordrebeholdningen, og heller ikke her forventes tilbagegang.

Branchens delmarkeder har udviklet sig forskelligt de seneste seks måneder. Ordresituationen for især boligbyggeri, erhvervsbyggeri, offentligt byggeri samt miljø oplever markant fremgang. For energi er situationen nogenlunde den samme, mens eksport har en mindre fremgang. Infrastruktur har til gengæld vist større tilbagegang. Infrastruktur og miljø er de sektorer, hvor rådgiverne har den største eksport. Det skal bemærkes, at der er markante forskelle mellem landsdelene. Dette er især gældende for eksport, da de største og mest eksporttunge virksomheder er placeret øst for Storebælt.

”De største udfordringer for branchen, i det nuværende marked, er: rekruttering, i forhold til at understøtte virksomhedernes vækst og behovet for løsninger på de mange samfundsudfordringer, der kræver løsninger fra rådgivende ingeniørvirksomheder; produktivitet i forhold til bl.a. offentlige udbud og de tilknyttede tilbudsomkostninger, hvor ressourcerne ikke bruges optimalt samt en styrket brug af digitale værktøjer i byggeriets samlede værdikæde; og endelig innovation i forhold til at den rådgivende ingeniørbranche også i fremtiden kan levere de mest værdiskabende løsninger for kunder og samfund,” afslutter Henrik Garver. 

Downloads:

Tidligere konjunkturmålinger fra perioden 2004-2017 kan downloades på /konjunkturer

Pressebilleder kan downloades på: /presse/pressebilleder/henrik-garver

Kategoriseret under: