Klode, Europa, Middelhavet

Sector Review 2018: Ingeniørvirksomheder ekspanderer i udlandet

Pressemeddelelse: Danske ingeniørvirksomheder følger den europæiske tendens og ekspanderer kraftigt i udlandet. Det viser den nye Sector Review-rapport for ingeniører og arkitekter i Europa for 2018. Samtidig går udviklingen på det europæiske marked i retning af øget konsolidering blandt ingeniørvirksomhederne. Globale tendenser som digitalisering og bæredygtighed er væsentlige for branchens fortsatte udvikling.

De danske ingeniørvirksomheder ekspanderer kraftigt i udlandet i øjeblikket. Det viser Svensk Teknik och Designs (STD) Sector Review rapport, der hvert år analyserer den europæiske rådgivende ingeniør- og arkitektbranche. Der er fortsat en tendens til konsolidering på tværs af virksomhederne i Europa og især med globale opkøb og ekspansion. Den bølge er de danske ingeniørvirksomheder med på, idet eksportens andel af danske ingeniørvirksomheders omsætning er steget fra at udgøre 17,4 pct. i 2015 til at udgøre 19,8 pct. i 2017. Samtidig er omsætningen i danske ingeniørvirksomheders datterselskaber også steget med 2,5 pct. fra 11,7 mia. kr. i 2016 til 12 mia. kr. i 2017.

Administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, udtaler i en kommentar til rapporten:
”Tallene fra Sector Review 2018 viser klart, at de rådgivende ingeniørvirksomheder har stigende fokus på at udnytte deres ekspertise til at ekspandere i udlandet. Vores prognoser for udviklingen i Danmark viser, at væksten tager en pause i øjeblikket. Derfor er det positivt, at virksomhederne fortsat styrker deres internationale profil, ved bl.a. at oprette datterselskaber, foretage opkøb og ansætte flere medarbejdere i udlandet. Det giver en styrket robusthed for den enkelte virksomhed. På samme måde er det en styrke, når vi ser de etablerede udenlandske virksomheder styrke deres position i Danmark.”

Ifølge Sector Review er stigende globalisering og konsolidering et resultat af forandringer i verden generelt. Rapporten peger på de specifikke globale tendenser, som påvirker ingeniør- og arkitektbranchen, bl.a. en stigende digitalisering, som giver mulighed for effektivt at udnytte ressourcer, som er spredt geografisk inden for samme virksomhedsgruppe. En anden tydelig global tendens er fokus på en mere bæredygtig udvikling.

”Vi ser tydeligt, at de globale tendenser for rådgiver- og ingeniørbranchen slår igennem, også for de danske virksomheder. Det er blandt anden inden for bæredygtighed og understøttelse af FNs verdensmål, at de danske rådgivende ingeniører har en stor viden og know-how. De rådgivende ingeniører omsætter visioner inden for bæredygtighed til konkrete projekter, der gør en forskel for mennesker, for miljøet og som er i økonomisk balance. Den fordel gør, at rådgiver- og ingeniørvirksomheder med en stærk base i Danmark også står stærkt i den internationale konkurrence” afslutter Henrik Garver.

Fakta om Sector Review 2018:

Sector Review 2018 (vedhæftet), udgives af FRI's søsterorganisation i Sverige, Svensk Teknik och Design, i samarbejde med bl.a. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

Analysen er baseret på europæiske rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomheders 2017-regnskaber.

De ti største virksomheder i Norden er ifølge Sector Review 2018:

  1. Sweco (Sverige)
  2. ÅF (Sverige)
  3. Rambøll (Danmark)
  4. COWI (Danmark)
  5. WSP (Canada)
  6. Norconsult (Norge)
  7. Multiconsult (Norge)
  8. Sigma Group (Sverige)
  9. Etteplan (Finland)
  10. NIRAS (Danmark)

Af disse er Sweco, ÅF, Rambøll, COWI, WSP, Norconsult og NIRAS centrale aktører på det danske marked.

De tre største danskejede rådgivende ingeniørvirksomheder har de følgende placeringer i Europa i 2018:
Rambøll 14 (12), COWI 22 (23) og NIRAS 59 (53). De øvrige store danskejede FRI-virksomheder er placeret, som følger: MOE 115 (129) og Orbicon 133 (125) (tallet i parentes er placering i 2017).

Download Sector Review 2018