Animeret -foredragsholder

Teknologipagt og teknologiforståelse i folkeskolen er rigtige initiativer, men ikke et quick-fix

Pressekommentar: FRI's administrerende direktør kommenterer Regeringens lancering af en teknologipagt.

I en kommentar til Regeringens lancering af Strategien for Danmarks Digitale Vækst, herunder de centrale initiativer om etablering af en Teknologipagt og øget teknologiforståelse i Folkeskolen udtaler FRI’s Adm. direktør Henrik Garver: “Teknologipagten og initiativet om øget teknologiforståelse i Folkeskolen er en ny og tiltrængt måde at tænke STEM kompetencer ind i hele uddannelsessystemet på. FRI vil aktivt bidrage til at Teknologipagten bliver en succes. Vores medlemsvirksomheder, ca. 300 rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Danmark, beskæftiger mere end ti procent af de erhvervsaktive ingeniører og en række kandidater inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag. I en årrække har de oplevet mangel på højtuddannet arbejdskraft som den største begrænsning for vækst. Regeringens strategi er ikke et quick-fix af den akutte mangel på arbejdskraft, men det er helt nødvendige tiltag, for at løse den langsigtede udfordring for Danmark. Det er rigtig godt nyt!”

Læs pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her

Kontakt

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Kategoriseret under: