Internationalt Markedsudvalg

Referat: Internationalt Markedsudvalgsmøde i december 2012

19. december 2012

Hovedemnet ved udvalgsmødet var Strategi for Danmarks Udviklingsarbejde, hvor ekstern indlægsholder fra Udenrigsministeriet startede debatten.

Referat: Internationalt Markedsudvalgsmøde i september 2012

12. september 2012

Mødet havde fokus på ligningslovens §33A og FRI-virksomheders mulighed for at påvirke den politiske proces. Herudover var der information fra EFCA, World Bank og DI.

Referat: Internationalt Markedsudvalgsmøde - juni 2012

13. juni 2012

På udvalgsmødet var der besøg fra Udenrigsministeriet, som gav et overblik over forholdene omkring DANIDA's mindre opgaver.

Referat: Internationalt markedsudvalgsmøde - januar 2012

16. februar 2012

Udvalgets møde indeholdt emner som høringsinput til PRAG, kommentering til fremtidig DANIDA-strategi, udarbejdelse af høringssvar til lov om internationalt udviklingssamarbejde samt generel information om aktuelle markedsforhold.

Referat fra møde i Internationalt Markedsudvalg - november 2011

15. december 2011

I november holdt Internationalt Markedsudvalg møde, hvor der var fokus på rammebetingelser i EU-kommissionens PRAG-grundlag for kontrakter.

Rapport fra Internationalt Markedsudvalg 2011

24. november 2011

Her beskrives det forgangne års arbejde og fokusområder.