Nyheder

FRI's Konjunkturmålinger

18. oktober 2019

FRI's Konjunkturmålinger for rådgivende ingeniører udarbejdes to gange årligt i april og oktober. Konjunkturerne viser branchens forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning i de kommende tre og seks måneder.

Møder i FRI's bestyrelse og udvalg

10. oktober 2019

For at holde medlemmer og kommende medlemmer opdateret viser vi her en oversigt over kommende mødedatoer i FRI's bestyrelse og udvalg.

Kommende kurser i FRI

07. oktober 2019

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

FIDIC Young Professionals Management Training Programme 2019

01. oktober 2019

Giv unge talenter mulighed for en karriere i den rådgivende ingeniørbranche og tildel en ung ansat et sponsorat til deltagelse i FIDIC's Management Training Programme 2019.

Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)

30. august 2019

FRI har frem til juli 2017 - på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente - beregnet rådgiverindekset/FRI’s Rådgiverindeks. FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til ...

Aftale-Håndbogen

29. august 2019

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-, ABR 18, ABR-F og GBF 19-bestemmelser, herunder ov...

Store omkostninger til certificering?

15. august 2019

Er du bange for, at medarbejderen smutter kort tid efter du har betalt uddannelse eller certificering? Så bør du måske kigge på DI’s skabelon for uddannelsesklausuler.

ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

14. august 2019

På Bygherreforeningens kursus gennemgås ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl.

Leder: FRI-virksomheder – hvad er status for 2018?

09. august 2019

FRI Nyhedsmail uge 32 2019