Nyheder

FRI og Danica Pension tilbyder kursus i håndtering af stress som leder - Opfølgningsworkshop i København

14. juni 2019

Opfølgning på Kursus 1 og Kursus 2, hvor indholdet i kurserne uddybes, repeteres og øves alt efter deltagernes behov med henblik på, at implementeringen optimeres.

FRI kursus i Projekteringsledelse – nye skærpede krav

14. juni 2019

Det nye AB-aftalesæt - særligt ABR 18 - suppleret med Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 stiller nye og skærpede krav til rådgivernes projekteringsledelse. Det er derfor vigtigt at være helt klar over de forpligtelser...

FIDIC International Infrastructure Conference 2019

13. juni 2019

På FIDICs årlige internationale infrastrukturkonference for rådgivende ingeniører får du indsigt i de nyeste tendenser, FIDIC’s værktøjer og guides, og du får mulighed for at høre en række spændende oplæg om branchen lige nu.

FIDIC Awards 2019: Så er det tid til at nominere dit projekt

13. juni 2019

FIDIC hylder innovation, kvalitet, integritet og bæredygtighed ved igen i år at uddele en pris til et spændende og innovativt projekt.

Møder i FRI's bestyrelse og udvalg

12. juni 2019

For at holde medlemmer og kommende medlemmer opdateret viser vi her en oversigt over kommende mødedatoer i FRI's bestyrelse og udvalg.

Lad os få flere nuancer og perspektiv i debatten om det offentliges brug af konsulenter

06. juni 2019

Debat: Debatten om det offentliges brug af konsulenter er meget relevant, men foregår desværre på et absolut overfladisk niveau. Viden og erfaringer bør efter behov kunne flyttes rundt i et tæt samarbejde mellem det offentlige ...

FRI: Paradigmeskift i klimapolitikken er nødvendigt

06. juni 2019

Vi når ikke målet om et klimaneutralt samfund i 2050, hvis ikke vi begynder at se på den CO2-udledning, der udledes fra produkter i hele levetiden. Byggeriet bør her gå foran, skriver Henrik Garver.