Nyheder

Leder: Energispareordningen (ESO) skal ændres

16. februar 2017

Leder, FRI Nyhedsmail uge 7 2017

FRI-kursus i FIDIC’s revised ”White Book”

16. februar 2017

FIDIC har i foråret 2017 udgivet en revideret udgave af FIDIC’s Client/Consultant Model Services Agreement også kendt som FIDIC White Book, der benyttes ved alle typer rådgiveraftaler særligt indenfor byggeri og anlæg. Den rev...

Rådgiverindeks

16. februar 2017

Rådgiverindekset beregnes med afsæt i branchens vægtede udgiftsfordeling, i sammenhæng med Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, Nationalbankens udlånsrente og IDA's lønstatistik.

Aftale-Håndbogen

15. februar 2017

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-bestemmelser, herunder overvejelser om ansvarsbegræ...

Konference: Cirkulær økonomi – fremtidens forretning

15. februar 2017

Dansk Industri, Danmarks Grønne Investeringsfond og Advisory Board for cirkulær økonomi inviterer til konference i Industriens Hus

FRI's Generalforsamling 2017

15. februar 2017

Alle FRI-Rådgivere inviteres til Generalforsamling i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, torsdag den 2. marts 2017 i Industriens Hus, Rådhuspladsen, København V. Efter generalforsamlingen afholdes FRI's årsmøde 2017, som vi or...

FRI Årsmøde 2017

13. februar 2017

FRI inviterer til årsmøde torsdag den 2. marts i Industriens Hus under overskriften: Kravene til fremtidens rådgivere - klimatilpasning, bæredygtighed og produktivitet.

Kommende kurser i FRI

10. februar 2017

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.