Nyheder

Export profile

03. juli 2018

The Danish Association of Consulting Engineers, together with Danish Architects and Contractors each year publishes an Export Profile that highlights the international demand for Danish services.

Kontingentvedtægt

02. juli 2018

I henhold til FRI’s love, fastsættes kontingentet for med­lemmerne på den årlige general­forsamling. I kontingentet indgår bidrag til Foreningen af Rådgivende Ingeniø­rers legat.

Holdningsnotat vedr. pligten til tilknytning af virksomheder til FRI

02. juli 2018

FRI's love §3, stk. 1, litra f indeholder følgende bestemmelse: At hvis virksomheden er i koncernforbindelse med et andet dansk selskab, der yder uvildig rådgivning i overensstemmelse med foreningens regler, skal dette selskab...

Leder: Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018

28. juni 2018

FRI Nyhedsmail uge 26 2018

FRI og Danske Arkitektvirksomheder tilbyder kursus i Den nye ydelsesbeskrivelse ”Byggeri og Landskab 2018”

21. juni 2018

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012 er blevet revideret og hedder nu Byggeri og Landskab 2018. Der er tale om en radikal ændring af hvilke ydelser, der skal leveres, og faserne er også ændret.

Leder: Nu er ABR 18 offentliggjort!

21. juni 2018

FRI Nyhedsmail uge 25 2018

FRI byder ABR18 velkommen

21. juni 2018

Den nye ABR18, aftalegrundlaget for rådgiverydelser i tilknytning til byggeri, infrastruktur og teknisk rådgivning, er netop blevet offentliggjort, i form af en betænkning på 480 sider. Foreningen af Rådgivende Ingeniører har b...

FRI-virksomheder leverer på FNs verdensmål

14. juni 2018

Pressemeddelelse: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, lancerer i eftermiddag på Folkemødet en publikation, som viser, hvordan de danske rådgivende ingeniørvirksomheder bidrager til at opfylde FNs verdensmål. Publikationen...