Nyheder

Leder: Internationalt indblik: Rinord, EFCA og FIDIC

12. juli 2018

FRI Nyhedsmail uge 28 2018

EFCA-report: Future Trends in the Consulting Engineering Industry

10. juli 2018

A report from EFCA shows some of the future trends in the Consulting Engineering Industry including Business Model Evolution, Construction Tech Trends and Blockchain Technology.

Leder: Good news: Bredt forlig om ny energiaftale!

05. juli 2018

FRI Nyhedsmail uge 27 2018

AM:2018 - arbejdsmiljøkonference

04. juli 2018

Arbejdsmiljøkonferencen er den årlige tilbagevendende konference for arbejdsmiljøprofessionelle, som i år afholdes fra d. 18. - 20. november 2018 i Nyborg.

Tjek forsikringen i forbindelse med ABR 18

04. juli 2018

Der sker ændringer i ansvarsreguleringen, når kontrakter baseres på ABR 18 fremfor ABR 89. Derfor sørg for at få tjekket at forsikringen er up-to-date og undersøg, hvornår du skal tage forsikringsselskabet med i dialogen. Vi ha...

Export profile

03. juli 2018

The Danish Association of Consulting Engineers, together with Danish Architects and Contractors each year publishes an Export Profile that highlights the international demand for Danish services.

Kontingentvedtægt

02. juli 2018

I henhold til FRI’s love, fastsættes kontingentet for med­lemmerne på den årlige general­forsamling. I kontingentet indgår bidrag til Foreningen af Rådgivende Ingeniø­rers legat.

Holdningsnotat vedr. pligten til tilknytning af virksomheder til FRI

02. juli 2018

FRI's love §3, stk. 1, litra f indeholder følgende bestemmelse: At hvis virksomheden er i koncernforbindelse med et andet dansk selskab, der yder uvildig rådgivning i overensstemmelse med foreningens regler, skal dette selskab...