Tema: Ledelse

Vælg et tema på listen og find indhold på tværs af kategorierne værktøjer, aktiviteter, FRI mener etc., som har tilknytning til temaet.

TEMA: Internationalt

20. maj 2015

Under temaet Internationalt finder du information, der ofte går på tværs af branchens sektorer, med fokus på internationale aktiviteter, muligheder og perspektiver.

TEMA: FRI Fokus

21. november 2014

FRI Fokus er et nyhedsbrev, hvor FRI går i dybden med et enkelt emne og er et supplement til den ugentlige Nyhedsmail.

TEMA: Viden forpligter

14. juni 2013

I dette tema vil FRI gerne sætte spot på de rådgivende ingeniørers konkrete bidrag. Vi ønsker at gøre det usynlige synligt og vise, at den viden, som rådgivende ingeniører har, forpligter.

TEMA: Arbejdsmiljø og Bygherrekoordinering

26. februar 2010

Bygherrekoordinering af arbejdsmiljø indeholder pligter og ansvar for rådgivende / projekterende. Bygherrerådgivere kan udføre bygherrekoordinering og sikre bygherrens ansvar og pligter.