Peder Tor Hessellund Schiønning

1. finalist til Årets unge FRI Rådgiver

Pressemeddelelse: Må vi præsentere: 1. finalist til Årets unge FRI Rådgiver…. Peder Tor Hessellund Schiønning, MOE

I ugerne op til FRI’s Årsmøde 2019, hvor vi kårer Årets unge FRI Rådgiver, vil vi som noget nyt præsentere de fem finalister i konkurrencen. 

Peder Tor Hessellund Schiønning er 33 år og en af de fem finalister til at blive årets unge FRI Rådgiver i 2019. Peder er projektchef i MOE og er nomineret for sin indsats som projektleder for den nye Bygning 310 på DTU, som skal være rammen for DTU Energi og 3D-Imaging Center.

Derfor er Peder nomineret:

Peder beskrives som en af MOE’s absolut bedste og mest kompetente projektchefer. Han har en stærk faglig baggrund inden for installationsområdet. I arbejdet har Peder et naturligt overblik over de relevante faser og processer i et projekt, hvilket gør ham i stand til at lede og styre projekter sikkert i mål. Han medvirker til at sikre fremdriften på tværs af alle fag, selv på de områder, der ikke nødvendigvis er hans ansvar.

Peder har ifølge MOE evnerne til både at demonstrere sin store faglighed og formidle svært tilgængeligt stof. Som projektleder for MOE var Peder Schiønning øverste ansvarlig for økonomi, kvalitet og tid på projektet ”Bygning 310” for DTU. Undervejs i projektet for DTU har Peder skabt innovative løsninger, både på det projektmæssige plan og i samarbejdsprocessen, hvilket er kommet alle parter på projektet til gode.

Henrik Garver, adm. direktør for FRI og medlem af dommerkomitéen, siger:
”Peders bidrag, og greb om projektet og processen ”Bygning 310” på DTU er virkelig imponerende. Samtidig var hans evne til at arbejde med digitale modeller, så de kunne anvendes direkte af entreprenøren, banebrydende for 2017. Også selvom det er mere standard i dag, at de rådgivende ingeniørvirksomheders digitale modeller, er det som entreprenørerne anvender. Så det er live produktivitetsvækst vi har været vidne til med projektet. Samtidig er der tænkt både bæredygtighed, samarbejde og procesoptimering undervejs. Jeg forstår godt at MOE ser Peder som et stort talent. Det er han også. Ikke kun i MOE men i den rådgivende ingeniørbranche generelt. Det er derfor han er finalist til prisen som årets unge FRI Rådgiver 2019.”

Projektet: Bygning 310 DTU

Bygning 310 er et af flere store nybyggerier, der skal understøtte DTU som internationalt eliteuniversitet med state-of-the-art forskningsfaciliteter og innovationsfremmende læringsmiljøer. Bygningen skal danne rammerne for DTU Energi og 3D-Imaging Center. Den ca. 10.000 m2 installationstunge forskningsfacilitet er beliggende i 3. kvadrant på DTU Lyngbys Campus omkring Matematik-torvet og har en samlet anlægssum på ca. 300 mio. kr.

Ifølge bygherren, DTU, er projektet på mange måde et utraditionelt projekt, som har krævet noget særligt af projektets rådgivere. Det har Peder levet op til i projektet. Resultatet beskrives af DTU som meget tilfredsstillende, når man ser på fremdriften, nøgletallene, og antallet af uforudsete hændelser, projektet er stødt på. Peder har blandt andet været god til at have et dybdegående kendskab til projektets detaljer, til at have et overblik og til at kunne forhandle sig tilrette om tingende. Ifølge DTU har Peder det digitale mindset, der er brug for, hvis branchen skal løftes til det næste skridt. 


Adm. dir. I MOE Christian Listov-Saabye:

”Peder er en af vores mest talentfulde unge projektchefer, og han har deltaget i MOEs talentprogram, som er et karriere fast track for unge talenter. Peder har på overbevisende vis i DTU projektet demonstreret sine evner og sit potentiale både ingeniørfagligt og projektledelsesmæssigt.  Samtidigt har han en positiv fremtræden og en god evne til at kommunikere, hvorfor han er det oplagte valg som MOEs kandidat til årets unge FRI rådgiver.”

Fakta om Årets unge FRI Rådgiver 2019

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) kårer hvert år den rådgivende ingeniørbranches mest talentfulde unge rådgiver blandt medlemsvirksomhederne. Fem kandidater er med i opløbet om at blive årets unge FRI Rådgiver 2019.  Vinderen kåres på FRI’s årsmøde i København den 7. marts.

Vinderprisen består – ud over æren – af deltagelse i FIDICs (International Federation of Consulting Engineers) Young Professionals Management Training Programme. Programmet giver grundlæggende værktøjer til at udvikle sig, både som medarbejder og som potentiel leder, samt adgang til et stort, internationalt netværk.

De fem finalister indstilles alle til prisen ”European Young Professional of the year”, der uddeles af EFCA (European Federation of Consulting Engineering Associations) i Dublin, Irland i maj.

De fem finalister i konkurrencen om at blive Årets unge FRI Rådgiver 2019 er:

  • Claus Maimann Davidsen, 34 år, Archiland – nomineret med projektet ”Bofællesskabet Mageløse”
  • Henrik Bredahl Kock, 31 år, COWI – nomineret for sine bidrag til design m.v. af den nye Storstrømsbro
  • Jan Vig Nielsen, 33 år, Rambøll – nomineret for renovering af Bryghusbroen
  • Gitte Gylling Olesen, 35 år, Rambøll – nomineret for bæredygtighedsledelse m.v. i forbindelse med Middelfart Rådhus
  • Peder Tor Hessellund Schiønning, 33 år, MOE – nomineret for DTU’s Bygning 310

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

MOE: Rikke Gemzøe: 2540 0007 eller reg@moe.dk