Arbejdere konstruktion

TEMA: Arbejdsmiljø og Bygherrekoordinering

Bygherrekoordinering af arbejdsmiljø indeholder pligter og ansvar for rådgivende / projekterende. Bygherrerådgivere kan udføre bygherrekoordinering og sikre bygherrens ansvar og pligter.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

25. januar 2017

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg gennemfører i samarbejde med NEXT supplerende arbejdsmiljø-uddannelser, der er specielt tilpasset de udfordringer, som bygge- og anlægsvirksomheder skal håndtere.

Værdigrundlag - arbejdsmiljø 2016

02. august 2016

På Folkemødet 2016 på Bornholm blev et fælles værdigrundlag om arbejdsmiljø underskrevet. Bag værdigrundlaget står fem af branchens organisationer, heriblandt FRI, og formålet er at udvikle samarbejdet, øge produktiviteten og f...

Ny vejledning om arbejdsmiljø fra BAR

08. juni 2016

En ny branchevejledning fortæller om pligter indenfor arbejdsmiljølovgivningen, der gælder for virksomheder, som projekterer og rådgiver i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

BAR Bygge & Anlægs videntjeneste er i luften

13. januar 2016

Det er nu muligt at kontakte Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere. Videntjenesten tager imod henvendelser og spørgsmål, laver opsøgende aktiviteter, udarbejder vejledningsmaterialer, afholder møder, samt fa...

Wissenberg har fokus på arbejdsmiljø og projekterendes pligter

16. december 2015

Hvordan kortlægger og forebygger man arbejdsmiljøproblemer allerede under projekteringen? Og hvordan sikrer man fælles viden om og forståelse for udfordringen? Det ved de hos Wissenberg Rådgivende Ingeniører. Men selv de bedste...

Håndtering af byggeaffald og PCB

29. april 2015

Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB. Det er bygherres ansvar at anmelde resultatet af undersøgelsen til kommunen.

Få et dialogmøde med Arbejdstilsynet

04. marts 2015

AT kører i øjeblikket en særlig indsats overfor projekterende/rådgivere. I den anledning inviteres virksomhederne nu til dialogmøder. På møderne vil du have mulighed for at få en uformel snak med Arbejdstilsynet om reglerne i f...

Besøg af hotline for rådgivere om arbejdsmiljø

18. februar 2015

Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S (Henrik Larsen A/S) har haft besøg af den gratis hotline for rådgivere om arbejdsmiljø, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder har været med til at etab...

FRI Fokus nr. 4: Arbejdsmiljøkoordinering kan hjælpe rådgiveren

19. december 2014

I januar 2014 fremlagde regeringen en ny handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. FRI deltog i arbejdet med at udarbejde handleplanens i alt 50 konkrete initiativer. Blandt initiativerne var en række direkte må...

Undersøgelse: Har små rådgivere fokus på arbejdsmiljøområdet?

10. december 2014

Som en del af FRI og DANSKE ARK’s engagement i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR B/A) har organisationerne undersøgt, hvordan arbejdsmiljø i forbindelse med bygge- eller anlægsprojekter overordnet set håndteres i ...