Arbejdere konstruktion

TEMA: Arbejdsmiljø og Bygherrekoordinering

Bygherrekoordinering af arbejdsmiljø indeholder pligter og ansvar for rådgivende / projekterende. Bygherrerådgivere kan udføre bygherrekoordinering og sikre bygherrens ansvar og pligter.

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

04. april 2018

Videntjenesten medvirker til at udbrede viden til aktørerne i planlægningsfasen om værdiskabelse i byggeprocesserne gennem en god arbejdsmiljøindsats. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud. Vide...

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

Stadig for ringe sikkerhed på byggepladsen

07. juni 2017

Arbejdstilsynets landsdækkende byggepladsaktion torsdag den 18. maj afslørede, at der stadig er mange byggepladser, hvor man ikke har tilstrækkeligt styr på sikkerheden. 57 byggepladser blev tilset og i alt blev der givet 116 s...

Vi arbejder på tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed

05. april 2017

Der er en stigende erkendelse af, at byggeriet skal være mere bæredygtigt. FRI og DANSKE ARK er derfor i gang med at udarbejde et tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed, som svarer til Kapitel 8.4 Digital Projektering.

Værdigrundlag - arbejdsmiljø 2016

02. august 2016

På Folkemødet 2016 på Bornholm blev et fælles værdigrundlag om arbejdsmiljø underskrevet. Bag værdigrundlaget står fem af branchens organisationer, heriblandt FRI, og formålet er at udvikle samarbejdet, øge produktiviteten og f...

Ny vejledning om arbejdsmiljø fra BAR

08. juni 2016

En ny branchevejledning fortæller om pligter indenfor arbejdsmiljølovgivningen, der gælder for virksomheder, som projekterer og rådgiver i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

BAR Bygge & Anlægs videntjeneste er i luften

13. januar 2016

Det er nu muligt at kontakte Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere. Videntjenesten tager imod henvendelser og spørgsmål, laver opsøgende aktiviteter, udarbejder vejledningsmaterialer, afholder møder, samt fa...

Wissenberg har fokus på arbejdsmiljø og projekterendes pligter

16. december 2015

Hvordan kortlægger og forebygger man arbejdsmiljøproblemer allerede under projekteringen? Og hvordan sikrer man fælles viden om og forståelse for udfordringen? Det ved de hos Wissenberg Rådgivende Ingeniører. Men selv de bedste...

Få et dialogmøde med Arbejdstilsynet

04. marts 2015

AT kører i øjeblikket en særlig indsats overfor projekterende/rådgivere. I den anledning inviteres virksomhederne nu til dialogmøder. På møderne vil du have mulighed for at få en uformel snak med Arbejdstilsynet om reglerne i f...

Besøg af hotline for rådgivere om arbejdsmiljø

18. februar 2015

Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S (Henrik Larsen A/S) har haft besøg af den gratis hotline for rådgivere om arbejdsmiljø, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder har været med til at etab...