Arbejdere konstruktion

TEMA: Arbejdsmiljø og Bygherrekoordinering

Bygherrekoordinering af arbejdsmiljø indeholder pligter og ansvar for rådgivende / projekterende. Bygherrerådgivere kan udføre bygherrekoordinering og sikre bygherrens ansvar og pligter.

AM:2018 - arbejdsmiljøkonference

04. juli 2018

Arbejdsmiljøkonferencen er den årlige tilbagevendende konference for arbejdsmiljøprofessionelle, som i år afholdes fra d. 18. - 20. november 2018 i Nyborg.

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

04. april 2018

Videntjenesten medvirker til at udbrede viden til aktørerne i planlægningsfasen om værdiskabelse i byggeprocesserne gennem en god arbejdsmiljøindsats. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud. Vide...

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

Stadig for ringe sikkerhed på byggepladsen

07. juni 2017

Arbejdstilsynets landsdækkende byggepladsaktion torsdag den 18. maj afslørede, at der stadig er mange byggepladser, hvor man ikke har tilstrækkeligt styr på sikkerheden. 57 byggepladser blev tilset og i alt blev der givet 116 s...

Vi arbejder på tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed

05. april 2017

Der er en stigende erkendelse af, at byggeriet skal være mere bæredygtigt. FRI og DANSKE ARK er derfor i gang med at udarbejde et tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed, som svarer til Kapitel 8.4 Digital Projektering.

Værdigrundlag - arbejdsmiljø 2016

02. august 2016

På Folkemødet 2016 på Bornholm blev et fælles værdigrundlag om arbejdsmiljø underskrevet. Bag værdigrundlaget står fem af branchens organisationer, heriblandt FRI, og formålet er at udvikle samarbejdet, øge produktiviteten og f...

Ny vejledning om arbejdsmiljø fra BAR

08. juni 2016

En ny branchevejledning fortæller om pligter indenfor arbejdsmiljølovgivningen, der gælder for virksomheder, som projekterer og rådgiver i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

BAR Bygge & Anlægs videntjeneste er i luften

13. januar 2016

Det er nu muligt at kontakte Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere. Videntjenesten tager imod henvendelser og spørgsmål, laver opsøgende aktiviteter, udarbejder vejledningsmaterialer, afholder møder, samt fa...

Wissenberg har fokus på arbejdsmiljø og projekterendes pligter

16. december 2015

Hvordan kortlægger og forebygger man arbejdsmiljøproblemer allerede under projekteringen? Og hvordan sikrer man fælles viden om og forståelse for udfordringen? Det ved de hos Wissenberg Rådgivende Ingeniører. Men selv de bedste...

Få et dialogmøde med Arbejdstilsynet

04. marts 2015

AT kører i øjeblikket en særlig indsats overfor projekterende/rådgivere. I den anledning inviteres virksomhederne nu til dialogmøder. På møderne vil du have mulighed for at få en uformel snak med Arbejdstilsynet om reglerne i f...

Besøg af hotline for rådgivere om arbejdsmiljø

18. februar 2015

Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S (Henrik Larsen A/S) har haft besøg af den gratis hotline for rådgivere om arbejdsmiljø, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder har været med til at etab...

FRI Fokus nr. 4: Arbejdsmiljøkoordinering kan hjælpe rådgiveren

19. december 2014

I januar 2014 fremlagde regeringen en ny handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. FRI deltog i arbejdet med at udarbejde handleplanens i alt 50 konkrete initiativer. Blandt initiativerne var en række direkte må...

Undersøgelse: Har små rådgivere fokus på arbejdsmiljøområdet?

10. december 2014

Som en del af FRI og DANSKE ARK’s engagement i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR B/A) har organisationerne undersøgt, hvordan arbejdsmiljø i forbindelse med bygge- eller anlægsprojekter overordnet set håndteres i ...

Revideret ydelsesbeskrivelse for ”Arbejdsmiljøkoordinering”

08. december 2014

Som rådgiver/ projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. Også selvom du ikke er arbejdskoordinator. DANSKE ARK og FRI’s reviderede ydelsesbes...

Hotline hjælper rådgivere videre

08. december 2014

Få svar på dine spørgsmål om arbejdsmiljø. Det har været tilbuddet til rådgiverne siden foråret, hvor en ny hotline om arbejdsmiljø gik i luften. Hotlinen ser tilbage på det første halve år og ser frem til at kunne hjælpe flere...

Få et gratis vejledningsforløb om arbejdsmiljø

08. december 2014

BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet et faktablad, som beskriver muligheder for og ideer til gratis kortere vejledningsforløb

Fra handleplan til handling

08. december 2014

Regeringen fremlagde i januar en ny handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. FRI deltog i arbejdet med at udarbejde handleplanens i alt 50 konkrete initiativer. Blandt initiativerne var en række målrettet rådgi...

Ydelsesbeskrivelsen for: Arbejdsmiljøkoordinering, 2014

13. august 2014

FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter.

Ny handleplan skal knække kurven for arbejdsulykker

23. januar 2014

FRI har deltaget i arbejdet med regeringens nye handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Planen indeholder i alt 50 konkrete initiativer.

Vejledning: Færdsel på byggepladsen

18. april 2012

BAR-BA har udgivet en vejledning, der giver et overblik over de forskellige foranstaltninger, der kan anvendes for at sikre sikker færdsel på byggepladsvejene.

Faktablade fra BAR-B&A

26. januar 2012

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg - forkortet BAR-B&A - er et af de 11 branchearbejdsmiljøråd, som er etableret i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Opsamling fra temamøde om arbejdsmiljøkoordinering

25. november 2011

På et temamøde d. 15. november 2011 om arbejdsmiljøkoordinering, blev der diskuteret, hvilke barrierer og erfaringer deltagerne havde om arbejdsmiljøkoordinering i projektering af vej- og anlægsprojekter, samt hvilke idéer og f...

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

25. august 2011

Vejledningen er udarbejdet af en FRI-arbejdsgruppe, og formålet er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter og indbyrdes koordinering af arbejdsmiljøet.

Nye værktøjer til den årlige arbejdsmiljødrøftelse

09. juni 2011

Arbejdstilsynet har udarbejdet tre guides om henholdsvis ulykker, muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø, samt syv nye vejledninger om samarbejde om arbejdsmiljø.

Miniundersøgelse vedr. arbejdsmiljøkoordinatorer i FRI’s virksomheder

18. maj 2011

FRI iværksatte en miniundersøgelse om arbejdsmiljøkoordinatorer i FRI’s virksomheder. Læs artiklen for at se resultaterne.

Leder: Husk arbejdsmiljøet under projektering!

16. maj 2011

Leder: FRI Nyhedsmail uge 18 2011

FRI sætter mere fokus på arbejdsmiljø i byggeprocessen

04. maj 2011

FRI og andre af byggeriets parter har de sidste måneder holdt informationsmøder om arbejdsmiljø i byggeprocessen. Dette har resulteret i at FRI udarbejder en vejledning om emnet og har nedsat en taskforce. Læs mere om indholdet...

Søg støtte hos Forebyggelsesfonden

24. september 2010

Forebyggelsesfonden modtager ansøgninger vedr. støtte til projekter, der fremmer medarbejdernes sundhed, får sygemeldte tilbage på arbejde og forebygger nedslidning.