Byggeplads2

Besøg af hotline for rådgivere om arbejdsmiljø

Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S (Henrik Larsen A/S) har haft besøg af den gratis hotline for rådgivere om arbejdsmiljø, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder har været med til at etablere.

Vidensansvarlig for arbejdsmiljø Martin Madsen fra Henrik Larsen A/S havde valgt at kontakte hotlinen, fordi firmaet gerne ville have nogle input udefra omkring håndtering af de projekterendes pligter i forhold til arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets bekendtgørelse 110). Der blev holdt et to-timers møde i hver af firmaets afdelinger.

På møderne afholdt konsulent Signe Mehlsen fra BAR Bygge & Anlæg, hvor hotlinen er placeret, et oplæg om de projekterendes pligter med forslag til, hvordan man kan indarbejde arbejdsmiljøhensyn allerede i projekteringsfasen, og hvordan samarbejdet med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen kan medvirke til et bedre gennemarbejdet projekt.

Henrik Larsen A/S har stor fokus på arbejdsmiljø og har længe haft arbejdsmiljø på dagsordenen. Firmaet har bl.a. deltaget i et dialogmøde med Arbejdstilsynet for rådgivere og holdt flere interne fællesmøder for at uddanne alle projektmedarbejdere.

Martin Madsen oplevede, at det var to gode møder, som underbygger firmaets fokus: ”Vi havde en god dialog om lovgivningen og de konkrete udfordringer, vi står med på projekterne. Det er rart, at der findes denne hotline med tilknyttede konsulenter, som kan være med til at formidle lovgivningen på en forståelig måde og dele andres gode erfaringer.”

Tilsvarende møder kan bookes hos BAR Bygge & Anlæg på hotline@bar-ba.dk eller 4080 1400. Læs mere om hotlinen på byggeproces.dk