Mand, kran

Vi arbejder på tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed

Der er en stigende erkendelse af, at byggeriet skal være mere bæredygtigt. FRI og DANSKE ARK er derfor i gang med at udarbejde et tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed, som svarer til Kapitel 8.4 Digital Projektering.

Der er en stigende erkendelse af, at byggeriet skal være mere bæredygtigt, både når det gælder processer, materialer og anvendelse, men også værdiansættelse, økonomi og finansiering af byggeri. 

Uden et bredere perspektiv vil byggeriet fortsætte med at belaste klodens klima, råstofforekomster, menneskers sundhed og de økonomiske ressourcer. De bygherrer, som ønsker fokus på bæredygtighed i deres byggerier, har kunnet lave en henvisning til ydelsesbeskrivelserne 8.30-8.32. Der synes imidlertid at være et voksende behov for en præcisering af rådgivningsydelser, der knytter sig til bæredygtighed.

Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) er derfor i gang med at udarbejde et tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed, som svarer til Kapitel 8.4 Digital Projektering.

Arbejdet med tillægget er igangsæt med Peter Hesselholt fra MOE og Asger Juul fra Juul & Hansen arkitekter som skribenter. Der er afholdt de første møder med en følgegruppe fra henholdsvis FRI og DANSKE ARK.

Følgegruppen fra FRI består af:

  • Camilla Dyring, Sweco
  • Jesper Ring, Dominia
  • Karoline Geneser, Niras
  • Per Monby, COWI

Ydelsesbeskrivelsen forventes at have været i høring hos relevante interessenter og færdigbearbejdet primo oktober 2017.