FRI Fokus nr. 4: Arbejdsmiljøkoordinering kan hjælpe rådgiveren

I januar 2014 fremlagde regeringen en ny handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. FRI deltog i arbejdet med at udarbejde handleplanens i alt 50 konkrete initiativer. Blandt initiativerne var en række direkte målrettet rådgiverbranchen. I dette nummer af FRI Fokus ser vi nærmere på handleplanens indhold og retter søgelyset mod den aktuelle status.

Henrik Garver, adm. dir. FRI, beretter om status for handleplanens initiativer. Signe Mehlsen, konsulent og tovholder på hotlinen hos BAR Bygge og Anlæg, giver et indblik i nogle af de emner, hun vejleder om. Desuden fortæller konsulent i FRI, Ulrik Ryssel Albertsen om det nye i den reviderede ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering.

I dette FRI Fokus vil du også kunne se resultaterne af FRI og DANSKE ARKs medlemsundersøgelse af, hvordan de mindre medlemsvirksomheder med 1-5 ansatte håndterer arbejdsmiljø i forbindelse med projektering af bygge- eller anlægsprojekter.

Kunne du selv eller en kollega overveje at blive arbejdsmiljøkoordinator, eller trænger du til at få opdateret din egen viden på området, kan du også læse om det her.

Vi håber, at du efter at have læst FRI Fokus om arbejdsmiljø er blevet klogere på bl.a. den nye handleplan, så vi i den rådgivende ingeniørbranche kan undgå arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Fra handleplan til handling

Regeringen fremlagde i januar en ny handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. FRI deltog i arbejdet med at udarbejde handleplanens i alt 50 konkrete initiativer. Blandt initiativerne var en række målrettet rådgiverne.

Sikkerhed og det gode arbejdsmiljø har høj prioritet i bygge- og anlægsbranchen. Alligevel har ansatte i byggeriet dobbelt så høj risiko for at komme ud for en alvorlig arbejdsulykke som andre. Derfor gik FRI i januar sammen med en lang række andre organisationer inden for byggeriet om en ny handleplan - "Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker" - der skal reducere antallet af ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

”Et hvert initiativ, der kan bidrage til at reducere risikoen for arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen, er kærkommen. Det er rådgivernes planlægning i projekteringsfasen, der skaber grundlaget for et godt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen”, påpeger adm. dir. I FRI, Henrik Garver. Læs mere 

 

Revideret ydelsesbeskrivelse for ”Arbejdsmiljøkoordinering”

Som rådgiver/projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. Også selvom du ikke er arbejdskoordinator. DANSKE ARK og FRI’s reviderede ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering giver dig overblik over dine pligter.

Ulrik Ryssel Albertsen, konsulent i FRI, forklarer:

”For at kunne tilbyde den rette rådgivning er det derfor nødvendigt, at du foruden de projekterendes og rådgivers pligter også kender til bygherres pligter og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. Ydelsesbeskrivelsen ”Arbejdsmiljøkoordinering” beskriver disse ydelser. Foruden de lovpligtige ydelser for bygherre, indeholder ydelsesbeskrivelsen en liste over andre mulige ydelser på området arbejdsmiljøkoordinering.
Læs mere og hent ydelsesbeskrivelsen

 

Medlemsundersøgelse – arbejdsmiljø

Som en del af FRI og DANSKE ARKs engagement i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR B/A) har organisationerne undersøgt, hvordan arbejdsmiljø i forbindelse med bygge- eller anlægsprojekter overordnet set håndteres i de mindre medlemsvirksomheder med 1-5 ansatte.  I samme forbindelse blev medlemmerne bedt om at vurdere kvaliteten af de eksisterende efteruddannelsestilbud inden for området.

Se undersøgelsen her

 

Hotline hjælper rådgivere videre

Få svar på dine spørgsmål om arbejdsmiljø. Det har været tilbuddet til rådgiverne siden foråret, hvor en ny hotline om arbejdsmiljø gik i luften. Hotlinen ser tilbage på det første halve år, og ser frem til at kunne hjælpe flere rådgivere fremadrettet.

Hotlinen for rådgivere er blandt initiativerne i Handleplanen "Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen”. Og den er kommet godt fra start, selvom telefonen ikke er blevet lagt ned af henvendelser. Med hvad er det hotlinen kan hjælpe rådgiverne med? FRI Fokus har talt med Signe Mehlsen, konsulent og tovholder på hotlinen hos BAR Bygge og Anlæg. Læs mere

 

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse – hvor og hvordan?

Hvordan bliver man arbejdsmiljøkoordinator, hvilke kvalifikationer skal man have, og hvordan vedligeholder og opdaterer man sin viden?

Som arbejdsmiljøkoordinator (B) har man ansvaret for at koordinere sikkerhedsarbejdet på byggepladsens fællesområder, mens ansvaret overgår til arbejdsmiljøkoordinator (P) i byggefasen. Men koordinatoruddannelsen kan også være en god investering for medarbejdere, der skal forestå koordinatorfunktionen, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser. Men hvor kan man tage koordinatoruddannelsen, og hvilke muligheder er der for at få opdateret og vedligeholdt kompetencer?

Find vej til de forskellige uddannelses- og netværksmuligheder herunder.

 

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der skal koordinere sikkerhedsarbejdet på byggepladsens fællesområder i enten projekterings- eller byggefasen.

Læs mere

 

Ajourføringskursus for koordinatorer

Få opdateret din eksisterende koordinatoruddannelse. Uddannelsen henvender sig til arbejdsmiljøkoordinatorer med en ældre uddannelse, hvor der er behov for at blive opdateret på nyeste regler og krav.

Læs mere

 

Netværk og videndeling 

Selskab for Arbejdsmiljø (SAM), som er et tværfagligt selskab, har en interessegruppe for koordinatorer i bygge- og anlægsbranchen. Interessegruppen har til formål at kvalificere koordinatorernes kompetencer, bidrage til videndeling og netværksdannelse blandt koordinatorer.

Læs mere

 

Få et vejledningsforløb om arbejdsmiljø

Som en del af FRI og Danske ARKs hotline for rådgivere har BAR Bygge & Anlæg udarbejdet et faktablad, som beskriver muligheder for og ideer til gratis kortere vejledningsforløb. Vejledningsforløbet er gratis og kan bookes på tlf. 4080 1400 eller hotline@bar-ba.    Læs mere