EU-flag

DI Rådgiverne: Vil tjenesteydelsespas gavne eksporten?

Kommissionen har udarbejdet en ny Indre Marked Strategi, der nu skal udmøntes. Strategien indeholder et forslag om et indføre et såkaldt tjenesteydelsespas. Det skal gøre det nemmere for virksomheder i liberale erhverv (”erhvervstjenester”) og i byggesektoren at eksportere.

Det er hensigten, at en virksomheds hjemlands myndigheder efter anmodning kan udstede et tjenesteydelsespas for at påvise, at virksomheden overholder kravene i den medlemsstat, hvor de ønsker at levere tjenesteydelser.

Der skal nu formuleres en dansk holdning til forslaget. DI Rådgiverne er blevet spurgt, hvad medlemmerne mener og efterlyser derfor vurderinger af initiativet. Kontakt chefkonsulent, Claudia Westh Lonning, clwl@di.dk, 40145663.

Læs mere på side 10 i Kommissionens Indre Marked Strategi 

 

 

Kategoriseret under: