TEMA: Viden forpligter

I dette tema vil FRI gerne sætte spot på de rådgivende ingeniørers konkrete bidrag. Vi ønsker at gøre det usynlige synligt og vise, at den viden, som rådgivende ingeniører har, forpligter.

Vi ønsker at gøre det usynlige synligt. At vise, at dét vi til hverdag tager for givet - netop kommer fra viden. Vise, at den viden, som rådgivende ingeniører har, forpligter. Vise, at de rådgivende ingeniører tager forpligtelsen på sig hver dag.

For at vise spændvidden, kompleksiteten og betydningen af de projekter FRI's medlemmer er involveret i, har FRI udgivet publikationen 'Viden Forpligter' (2009).

FRI Fokus nr. 1: Din faglighed bliver en mangelvare

07. maj 2014

FRI Fokus sætter i første udgave spot på, hvordan din virksomhed kan involvere skoleelever, så der vækkes interesse for ingeniørfaget og naturvidenskab. Der er gode råd og erfaringer fra andre.

Vis de unge, hvad naturvidenskab kan!

05. september 2013

Hvis flere skal vælge ingeniørvejen, skal folkeskole- og gymnasieelevers interesse for de naturvidenskabelige fag og matematik styrkes. Jet-Net.dk arbejder netop med denne udfordring ved at vise, hvordan fagene anvendes i virke...

Viden forpligter: Undgå oversvømmelser i kælderen

13. juni 2013

Vi har i de sidste par år set en række ændringer af de klimatiske forhold i Danmark. De synlige effekter har været en kraftig forøgelse og koncentration af nedbøren. Det har skabt store gener og skader i hele Danmark. Det er en...

Viden forpligter: Rådgivende ingeniører får dig hurtigere frem

07. juni 2013

Danske rådgivende ingeniører spiller en central rolle, når de store anlægsarbejder skal planlægges. Et vigtigt element i udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen er de rådgivende ingeniørers fokus på at tænke udfordringer i den sener...

Publikation: Viden Forpligter

07. juni 2013

For at vise spændvidden, kompleksiteten og betydningen af de projekter FRI's medlemmer er involveret i, har FRI udgivet bogen "Viden Forpligter". Bogen viser blot et fåtal af de projekter, hvor danske rådgivende ingeniørers vid...