Publikation: Viden Forpligter

For at vise spændvidden, kompleksiteten og betydningen af de projekter FRI's medlemmer er involveret i, har FRI udgivet bogen "Viden Forpligter". Bogen viser blot et fåtal af de projekter, hvor danske rådgivende ingeniørers viden har gjort en afgørende forskel.

En række af Danmarks bedst uddannede og mest kompetente mennesker arbejder i den rådgivende branche, hvor virksomhederne har viden og kompetencer i verdensklasse. De bidrager, når de designer projekter i Danmark såvel som i Bangladesh eller i USA.

De har et globalt ansvar for at stille deres viden til rådighed til resten af verden, så vi sikrer samme høje standard i resten af verden, som vi har i Danmark.

Fokus på viden
I FRI er vi stolte af at repræsentere de danske rådgivende ingeniører. Og vi ønsker, at de skal være stolte.

Stolte af det arbejde, som de hver dag udretter, fordi de har en unik viden, som gør, at de er med til forbedre det globale samfund. For at vise spændvidden, kompleksiteten og betydningen af de projekter FRI's medlemmer er involveret i, har FRI udgivet bogen Viden Forpligter. Bogen viser blot et fåtal af de projekter, hvor danske rådgivende ingeniørers viden har gjort en afgørende forskel.

Formålet er ganske enkelt
Vi ønsker at gøre det usynlige synligt. At vise, at dét vi til hverdag tager for givet - netop kommer fra viden. Vise, at den viden, som rådgivende ingeniører har, forpligter. Vise, at de rådgivende ingeniører tager forpligtelsen på sig hver dag.

på gang 295*123