Viden forpligter: Rådgivende ingeniører får dig hurtigere frem

Danske rådgivende ingeniører spiller en central rolle, når de store anlægsarbejder skal planlægges. Et vigtigt element i udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen er de rådgivende ingeniørers fokus på at tænke udfordringer i den senere byggefase ind allerede i den tidlige projektering.

Køge Bugt Motorvejen er Danmarks mest trafikerede motorvej med omkring 100.000 passerende biler i døgnet. Derfor oplever adskillige danskere hver dag kø på den 8 km lange strækning. Nu skal strækningen udvides fra 6 til 8 spor mellem Greve Syd og Solrød Syd for at komme køerne til livs.

Atkins arbejder med løsninger, der kan være med at til at løfte planlægningen af anlægslogistik - et fokus der har været væsentligt i at sikre mindst mulige gener for de 100.000 daglige bilister.

Leveringen af materialer og konstruktionen af broerne er i nogle tilfælde foregået uden om strækningen - og broerne er først efter færdigkonstruktion blevet kørt ind på deres respektive placeringer på motorvejsstrækningen.

Det skarpe fokus på projektering og anlægslogistik har endvidere medført væsentlige tidsbesparelser på projektet, og det forventes derfor, at de nye spor åbnes et år forud for den oprindelige tidsplan - og at omkostningerne for samfundet hermed mindskes.

De rådgivende ingeniører arbejder tæt sammen med Vejdirektoratet på at gennemføre ombygningen af delstrækningen.

Motorvej, kø, forlygter 295*150