Andre vejledninger

DI Rådgiverne: Udbud i rådgiverbranchen

14. december 2016

DI Rådgiverne har lavet en analyse af antal udbud i rådgiverbranchen - fordelt på brancher.

Guide til international rekruttering

23. november 2016

Der er i Danmark stadigt stigende fokus på værdien af international arbejdskraft, og i de seneste år har vi set en række initiativer og lovændringer, som har gjort det lettere for danske virksomheder at tiltrække og fastholde a...

Workindenmark hjælper med kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

09. november 2016

Workindenmark er en del af Beskæftigelsesministeriet og har det formål at hjælpe danske virksomheder med at finde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Workindenmark har tre centre, beliggende i København, Odense og Aarhus.

Fire film sætter fokus på udbud af videnrådgivning

16. april 2015

Videnrådgivning var temaet for OPS-netværksmødet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 20. januar 2015. Nu kan du se de forskellige oplæg fra mødet.

Standardvedtægter for ejerforeninger

19. februar 2015

For de medlemmer, der rådgiver ejerforeninger, kan der være god inspiration i velunderbygget forslag til standardvedtægter fra DEAS.

Gratis europæisk benchmarking for mindre FRI-virksomheder

28. august 2014

ACE (FRI's britiske søsterorganisation) har udvidet sit gratis værktøj for benchmarking, så det også omfatter europæiske virksomheder. Analysen sammenligner din virksomhed op mod branchen, bl.a. i forhold til omsætning, antal a...

Værktøj: Tænk energioptimering ind tidligt i designfasen

13. august 2014

Værktøjet A+E:D er en platform, hvor arkitekter og rådgivere kan mødes tidligt i byggeprocessen og dermed komme god fra start med energirigtige løsninger. Udviklingen af værktøjet er støttet af ELFORSK.

Branchevejledning for (troværdig) energiberegning

03. juli 2014

Troværdigheden af energiberegninger i har lang tid været et "problembarn" i branchen. I InnoBYG satte en række af FRI's skarpeste energirådgivere og SBi sig for at lave en branchevejledning for beregning af reelt energiforbrug.

Vejledning: Den energieffektive byggeplads

12. juni 2014

Energistyrelsen har udgivet vejledningen ’Den energieffektive byggeplads’, som skal give inspiration til at spare energi på byggepladsen. Målet er at energiudgifterne max. skal udgøre 0,5 % af den samlede byggesum.

Folder: Bæredygtig byggeplads gennem udbudsspecifikationer

04. juni 2014

InnoBYG og DTU har udarbejdet en folder, der giver forslag til udbudsspecifikationer, der kan øge bæredygtigheden på byggepladser.