Grafer2

DI Rådgiverne: Udbud i rådgiverbranchen

DI Rådgiverne har lavet en analyse af antal udbud i rådgiverbranchen - fordelt på brancher.

Analysen viser, at antal annoncerede udbud under EU-s tærskelværdier inden for arkitekt- og ingeniørvirksomhed i de første 10 måneder af 2016 har ligget 44 pct. under niveauet i 2015. Analysen viser også, at udbud med udbudsformen begrænset udbud er styrtdykket – det gælder særligt EU-udbud med udbudsformen begrænset udbud, hvor faldet kan opgøres til 65 pct. 

Find analysen her

Kategoriseret under: