Andre vejledninger

Vejledning: Den energieffektive byggeplads

12. juni 2014

Energistyrelsen har udgivet vejledningen ’Den energieffektive byggeplads’, som skal give inspiration til at spare energi på byggepladsen. Målet er at energiudgifterne max. skal udgøre 0,5 % af den samlede byggesum.

Folder: Bæredygtig byggeplads gennem udbudsspecifikationer

04. juni 2014

InnoBYG og DTU har udarbejdet en folder, der giver forslag til udbudsspecifikationer, der kan øge bæredygtigheden på byggepladser.

Håndbog: Den lille blå om industriel procesventilation

24. april 2014

Dansk Energi har udgivet håndbogen ’Den lille blå om industriel procesventilation’. Bogen er et lettilgængeligt opslagsværk for alle, der arbejder med at realisere energibesparelser på nye og eksisterende industriventilationsan...

Vejledninger til energiledelse

05. december 2013

Energiledelse handler om at reducere energiudgifterne effektivt ved at sætte ind de rigtige steder. SparEnergi har derfor udgivet vejledninger i energiledelse, der henvender sig til flere forskellige segmenter inden for det pri...

Erfaringer: Nedsivning af vand kan være fremtiden i byerne

06. november 2013

Permeable befæstelser kan i fremtiden blive en væsentlig del af løsningen på de større byers problemer med overbelastede kloaksystemer.

Vejledning: Evalueringsmodeller

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning forklarer, hvad man som ordregiver skal overveje, når man laver en evalueringsmodel.

Vejledning: Mulighed for dialog i udbud

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om dialog, der skaber klarhed over, hvor, hvornår og i hvor høj grad offentlige ordregivere og leverandører må tale sammen i udbudsprocessen.

Bliv inspireret af ny kommunal klimaguide

29. august 2013

Klima-, energi- og bygningsministeriet lancerer en klimaguide med gode eksempler på klimavenlige initiativer i kommunerne.

Gratis adgang til Dansk Standards høringer

21. august 2013

Det er nu muligt at hente og kommentere aktuelle internationale, europæiske og danske standarder i høring.

Få hurtig hjælp med 112-appen

18. april 2013

Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Geodatastyrelsen og TrygFonden har udviklet en app, som gør det nemt at ringe 112, når uheldet er ude, og som samtidig sender GPS-koordinater med til alarmcentralen.