Forsikring

FRI har udarbejdet en række værktøjer og skrivelser, som omhandler forsikringsaspektet af det rådgivende arbejde.

Herunder har vi samlet indhold, der særligt omhandler 'Ledelse', dvs. ift. at drive din virksomhed. Du kan ude til højre gå til den samlede 'Forsikrings-Håndbog', samt indhold, der omhandler de generelle forsikringsvilkår i FRI's kollektive forsikringsordning.

Forsikrings-Håndbogen

14. marts 2017

Forsikrings-Håndbogen indeholder den Rammeaftale og Administrationspraksis, som FRI har indgået med Tryg, og som hele den kollektive forsikringsordning bygger på. Herudover findes der kopi af forsikringsbetingelserne samt forto...

Forsikringstilbud: Erhvervs- og privatforsikring

25. februar 2016

FRI har etableret en samarbejdsaftale med Tryg, som giver fordelagtige priser på udvalgte erhvervs- og privatforsikringer. Dette tilbud er frivilligt og altså et tillæg til FRI's kollektive og obligatoriske forsikringsordning.

Forsikringsdækning i koncernforhold

08. januar 2010

Forsikringsdækning i koncernforhold giver overvejelser i forbindelse med dækning og selvrisiko, hvis de forskellige selskaber, der har arbejdet sammen på opgaven har forskellig størrelse dækningssum og selvrisiko.