Fortolkningsbidrag

FRI's fortolkningsbidrag er en uddybende forklaring af begreber, love, regler, emner eller lignende, som gør det anvendeligt i praksis.

Mange af Tilbudslovens og Udbudsdirektives regler kan være svære at overskue i praksis. FRI har derfor udarbejdet fortolkningsbidrag, der gør reglerne mere håndgribelige. Der tilføjes løbende aktuel retspraksis, så man er opdateret på hvordan domstolene fortolker reglerne.

FRI's fortolkningsbidrag

17. september 2015

FRI har omdøbt sine fortolkningsbidrag til "Hjælp til udbudsreglerne". Disse giver uddybende forklaringer af begreber, love, regler, emner o.l.

Vejledning: Mulighed for dialog i udbud

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om dialog, der skaber klarhed over, hvor, hvornår og i hvor høj grad offentlige ordregivere og leverandører må tale sammen i udbudsprocessen.

Fortolkningsbidrag: Indkøb uden annonceringspligt

08. januar 2013

Fra 1. januar 2013 er tilbudslovens regler om annonceringspligt gældende for bilag II B-tjenesteydelser ophævet.