Underskriver kontrakt

Erklæringer om medlemskab og uvildighed

FRI tilbyder alle medlemsvirksomheder, at de kan modtage en erklæring fra FRI, der bekræfter, at firmaet er medlem af foreningen og er et anerkendt og respekteret dansk rådgivende ingeniørfirma.

Erklæringen bekræfter derudover, at firmaet tilbyder rådgivningsydelser i Danmark såvel som i udlandet i overensstemmelse med de regler, der er vedtaget af EFCA og FIDIC, og at virksomheden er uafhængig af producenter, entreprenører og leverandører.

Erklæringerne kan fremsendes på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Hvis en virksomhed ønsker erklæringer, skal de kontakte FRI's sekretariat på fri@frinet.dk med oplysningerne om det ønskede antal erklæringer, samt hvilket sprog erklæringerne ønskes på.

Underskriver kontrakt 295*150