Folk -lytter

Tanker om ledelse af vidensbaseret virksomhed

Sven Bertelsen beskriver i denne publikation de centrale dilemmaer ved at drive en vidensbaseret virksomhed. Selvom udgivelsen er fra 1996 er mange af udfordringerne og overvejelserne stadig aktuelle.

Sven Bertelsen sætter fokus på nogle af de udfordringer, der opstår, når en lille projektorienteret rådgivende ingeniørvirksomhed går fra en eller ganske få medarbejdere til en større vidensbaseret organisation. Hvordan leder, deler og kultiverer man den viden, virksomheden besidder?

Teknologien og viden på området har siden 1996 udviklet sig, men vi fastholder denne publikation, fordi den bidrager med nogle stadigt relevante tanker, som tager udgangspunkt i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Hent 'Om viden i vidensbaseret virksomhed' (1996) af Sven Bertelsen.