Regler og love

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

FRI Infoskrivelse: RUT og udenlandske medarbejdere

23. januar 2014

I forbindelse med udbud af fx entrepriser eller andre tjenesteydelsesopgaver er der ofte behov for at stille krav til de bydende om at overholde registrering i RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydere). FRI har praktiske ti...

Konkursnotat

28. august 2013

Hvis din bygherre en dag ikke længere kan betale regningerne, hvad gør du? Molt Wengels specialister på området har udarbejdet et ni-siders notat over rådgiverens rettigheder og pligter i forbindelse med rekonstruktion og konku...

Lægeerklæringen er blevet til en mulighedserklæring

23. maj 2012

Mulighedserklæringen, der er en ny lægeerklæring, skal gøre det lettere for virksomheden at få syge medarbejdere tilbage på arbejdspladsen. Få mere information og styr på indholdet af en mulighedserklæring.

Ferieloven ændres fra 1. maj 2012

25. april 2012

Den 1. maj 2012 ændres ferieloven, så medarbejdere, der bliver syge, efter at ferien er begyndt, nu også har krav på erstatningsferie, dog først efter fem dages sygdom.

Arbejdsgiverperioden for sygdom forlænget til 30 dage

03. februar 2012

Den 1. januar 2012 blev arbejdsgiverperioden forlænget fra 21 til 30 dage. Dvs. virksomheden skal selv betale lønnen i de første 30 dages sygsom. Først derefter kan virksomehden få refusion af dagpenge.

Sygemeldte medarbejdere

18. maj 2011

Har du syge medarbejdere? Så er der god grund til at være opmærksom på nye regler, der er trådt i kraft ved årsskiftet. De nye begreber er: Opfølgningssamtale, mulighedserklæring og fastholdelsesplan.

Skriftlig advarsel - hvorfor og hvordan?

12. januar 2010

Her kan du læse reglerne for skriftlig advarsel. Du kan også finde et eksempel på en skriftlig advarsel.

Lov om jobklausuler

12. januar 2010

Fra 1. juli 2008 skal reglerne i lov om jobklausuler følges, hvis en arbejdsgiver vælger at aftale en jobklausul med en medarbejder eller en samarbejdspartner.

Aktiv rolle i sygeperioder

12. januar 2010

Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv rolle i forholdet til den sygemeldte medarbejder.