Regler og love

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

ISO 9001 Kvalitetssikring

02. maj 2014

FRI har igennem FIDIC medvirket til udarbejdelsen af et ISO 9001 certificerbart kvalitetssikringssystem for den rådgivende ingeniørbranche: Quality Management in the Consulting Engineering Industry.

FRI Infoskrivelse: RUT og udenlandske medarbejdere

23. januar 2014

I forbindelse med udbud af fx entrepriser eller andre tjenesteydelsesopgaver er der ofte behov for at stille krav til de bydende om at overholde registrering i RUT (Register over Udenlandske Tjenesteydere). FRI har praktiske ti...

Konkursnotat

28. august 2013

Hvis din bygherre en dag ikke længere kan betale regningerne, hvad gør du? Molt Wengels specialister på området har udarbejdet et ni-siders notat over rådgiverens rettigheder og pligter i forbindelse med rekonstruktion og konku...

Lægeerklæringen er blevet til en mulighedserklæring

23. maj 2012

Mulighedserklæringen, der er en ny lægeerklæring, skal gøre det lettere for virksomheden at få syge medarbejdere tilbage på arbejdspladsen. Få mere information og styr på indholdet af en mulighedserklæring.

Sygemeldte medarbejdere

18. maj 2011

Har du syge medarbejdere? Så er der god grund til at være opmærksom på nye regler, der er trådt i kraft ved årsskiftet. De nye begreber er: Opfølgningssamtale, mulighedserklæring og fastholdelsesplan.

Skriftlig advarsel - hvorfor og hvordan?

12. januar 2010

Her kan du læse reglerne for skriftlig advarsel. Du kan også finde et eksempel på en skriftlig advarsel.

Aktiv rolle i sygeperioder

12. januar 2010

Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv rolle i forholdet til den sygemeldte medarbejder.