Statistik

Rådgiverindeks

Rådgiverindekset beregnes med afsæt i branchens vægtede udgiftsfordeling, i sammenhæng med Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, Nationalbankens udlånsrente og IDA's lønstatistik.

FRI har på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente beregnet rådgiverindekset for juli 2016.

Indekset er på 708 og er dermed øget med 1,3 % siden januar 2016 og med 1,7 % siden juli 2015.

 Jul. 2016

Jan. 2016

Jul. 2015

Jan. 2015

Jul. 2014

Jan. 2014

Jul. 2013

Jan. 2013

Jul. 2012

Jan. 2012

Jul. 2011

Jan. 2011

Jul. 2010

708

 699

 696

 686

 694

 684

 680

 671

 672

 664

 665

 655

652

For så vidt angår Byggeomkostningsindeks samt indeks for Anlæg & Veje henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside: www.dst.dk/byggeindeks samt til Dagbladet Licitationen.