Statistik

Rådgiverindeks

Rådgiverindekset beregnes med afsæt i branchens vægtede udgiftsfordeling, i sammenhæng med Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, Nationalbankens udlånsrente og IDA's lønstatistik.

FRI har på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente beregnet rådgiverindekset for januar 2017.

Indekset er på 709 og er dermed øget med 0,14 % siden juli 2016 og med 1,43 % siden januar 2016.

Jan. 2017

 Jul. 2016

Jan. 2016

Jul. 2015

Jan. 2015

Jul. 2014

Jan. 2014

Jul. 2013

Jan. 2013

Jul. 2012

Jan. 2012

Jul. 2011

Jan. 2011

709

708 

699 

696 

686

 694 

684 

680

 671 

672 

664 

665 

655

For så vidt angår Byggeomkostningsindeks for bolig og Omkostningsindeks for anlæg henvises til

Danmarks Statistiks hjemmeside