Statistik

Rådgiverindeks

Rådgiverindekset beregnes med afsæt i branchens vægtede udgiftsfordeling, i sammenhæng med Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, Nationalbankens udlånsrente og IDA's lønstatistik.

FRI har på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente beregnet rådgiverindekset for juli 2017.

Det nye rådgiverindeks er på 719. Dermed er indekset øget med 1,4% siden januar 2017 og med 1,6% siden juli 2016. Det er sidste gang, at FRI beregner rådgiverindekset. FRI vil udfase FRI’s rådgiverindeks til fordel for ILON12 (MA Rådgivning mv.) der er et lønindeks fra Danmarks Statistik, som opdateres kvartalsvis. Fremtidige kontrakter vil derfor skulle reguleres efter ILON12 (MA Rådgivning mv.) og ikke efter FRI’s Rådgiverindeks.

For eksisterende kontrakter, der reguleres efter Rådgiverindekset, vil FRI stille en omregningsformel til rådighed, så de fra januar 2018 også kan reguleres efter ILON12 (MA Rådgivning mv.).

Jul. 2017

Jan. 2017

 Jul. 2016

Jan. 2016

Jul. 2015

Jan. 2015

Jul. 2014

Jan. 2014

Jul. 2013

Jan. 2013

Jul. 2012

Jan. 2012

Jul. 2011

719

 709

708 

699 

696

686 

694  

684

680 

671 

672 

664 

665 

For så vidt angår Byggeomkostningsindeks for bolig og Omkostningsindeks for anlæg henvises til

Danmarks Statistiks hjemmeside