Værktøj i en halvcirkel

FRI-undersøgelse: Reform skal sikre flere, faglærte ingeniører

I forbindelse med den kommende erhvervsskolereform har FRI foretaget en undersøgelse blandt 16 medlemsvirksomheder, som til sammen beskæftiger 79 % af hele medarbejderstaben, om ingeniørmangel, efterspørgsel efter ingeniører med faglært baggrund og forventning til fordele ved enklere adgang til universitetsuddannelse efter en erhvervsuddannelse.

Ingeniøruddannede med praktisk erfaring fra en erhvervsuddannelse vil øge innovationen, viser FRI's undersøgelse.

Værktøj i en halvcirkel 295*150

Undersøgelsen viser, at 75 % af virksomhederne mangler ingeniører, mens ca. 50 % angiver, at de oplever 'en særlig mangel på nyuddannede ingeniører med en faglært baggrund'.

Flere nævnte, at en kombinationen af faglærte og ikke-faglærte ingeniører vil styrke dynamikken på arbejdspladserne samt øge innovation, videndeling og 'entreprenuership'.

Læs mere om FRI's undersøgelse (resultater, formulering af spørgsmål, detaljer)