Mand m reagensglas

Informationsmøder om ErhvervsPhD

Kender din virksomhed til erhvervsPhD-ordningen? Og kunne et forskningsprojekt med et miljømæssigt perspektiv understøtte jeres innovation og udvikling?

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet inviterer til informationsmøde om muligheden for at gennemføre et kombineret erhvervsrettet forskningsprojekt og en PhD-uddannelse i et samarbejde mellem en virksomhed og et universitet.

Kandidaten vil gennem sit studium trække på ekspertise fra Nordens stærkste forskningsenhed på miljøområdet, og samarbejdet kunne eksempelvis have fokus på nye forretningsmuligheder og tekniske løsninger på miljøområdet eller styrkelse af arbejder med Corporate Social Responsibility.

DCE er knytttet til forskningsmiljøer i henholdsvis Aarhus, Roskilde, Silkeborg og Kalø.

Tid og sted:
Aarhus, tirsdag den 29. august 2017, kl. 16.30-18.00
København, mandag den 4. september 2017, kl. 16.30-18.00.

Nærmere præcision af lokation vil blive meddelt deltagerne via mail. 

Se invitionen og tilmeld dig her

 

Kategoriseret under: