Bølger

Konference: Stormflodsbarrierer

Millionbyer som London og Rotterdam beskyttes mod oversvømmelse af stormflodsbarrierer, og også i Danmark vokser interessen for stormflodsbarrierer i takt med, at klimaforandringerne trænger sig på. Konferencen giver danske kommuner, rådgivere og beslutningstagere et sjældent indblik i tre årtiers erfaringerne med stormflodsbarrierer fra vores nabolande.

Konferencens hovedtaler er seniorrådgiver fra den hollandske styrelse for miljø og infrastruktur, Rijkswaterstat, Marc Walraven. Han er en af Hollands absolut førende kapaciteter på stormflodsbarrierer. Han giver en generel introduktion til stormflodsbarrieren som begreb og fortæller desuden levende om sine erfaringer fra den gigantiske Maeslant Barriere, der i tilfælde af stormflod lukker indsejlingen til Rotterdam.

Desuden bidrager Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen med indlæg om danske sluser og deres miljøpåvirkning.

Tid og sted: 
Musikteateret Holstebro, Den Rde Plads 16, 7500 Holstebro
Torsdag den 23. maj 2019, kl. 10.00-16.00 

Tilmeldingsfristen er 6. maj, du kan tilmelde dig og se programmet her.

 

Kategoriseret under: