Anden information

FRI Strategi 2021

15. marts 2018

Her finder du FRI's strategi 2021

Flere byggematerialer skal genanvendes

08. februar 2018

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil have undersøgt, om det er muligt at identificere og genanvende asbestfri eternittagplader, der i dag deponeres som farligt affald.

MUDP åbner for ansøgninger for 2018

31. januar 2018

Der er nu åbent for ansøgninger om støtte til udvikling af miljøteknologi igennem MUDP. MUDP giver tilskud til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønner...

Mere end halvering af love på miljø- og fødevareområdet

14. december 2017

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenterede på en lukket konference en mere enkel og klar struktur for lovgivningen på miljø- og fødevareområdet – det såkaldte lovkompas. FRI deltog i konferencen.

FRI’s medlemstilfredshedsundersøgelse 2017

02. november 2017

Hvert andet år spørger vi medlemmerne i FRI, om deres tilfredshed med FRI, og på hvilke områder FRI skal have særligt fokus på.

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

29 projekter er valgt til MUDP-tilskud

05. oktober 2017

En lang række nye spændende projekter er blevet udvalgt til at få tilskud fra Miljøstyrelsens MUDP-program. Blandt andet er der penge til bæredygtigt byggeri, afkalkning af vand og genbrug af elektronik.

Dialog med Københavns Kommune

14. juni 2017

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er en stor organisation, og som rådgiver kan det være svært at komme forbi den virtuelle skranke. FRI deltager i KK’s Erhvervspanel, som mødes to gange årligt. Her er der mulighed...

Kommuneaftale: Kystsikring og klimatilpasning

07. juni 2017

Den 1. juni faldt aftalen om kommunernes økonomi for 2018 på plads. Aftalen indeholder bl.a. et afsnit om ”Vækst, kystbeskyttelse og klimatilpasning”.

Klimarådet: Varmepumper og energirenoveringer skal prioriteres

07. juni 2017

Klimarådet har den 6. juni præsenteret en rapport med forslag til, hvordan de danske udledninger fra biler, landbrug og boliger kan reduceres med 39 procent inden 2030, som forventes at blive et krav fra EU.

Udbudsloven fremsat i Folketinget

11. maj 2017

Udbudsloven blev onsdag den 18. marts fremsat i Folketinget. FRI har været med i udvalget, der har formuleret udbudsloven, som indeholder meget nyt - bl.a. fleksible udbudsformer i en grad, som man hidtil ikke har set.

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

11. maj 2017

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

Kommunernes planer for klimatilpasning offentliggjort

20. april 2017

Evalueringen af kommunernes planer for klimatilpasning er nu offentliggjort. Den viser, at de grønne projekter kun koster ¼ af de traditionelle betonløsninger under jorden.

Møde med LFST om vådområde- og vandløbsprojekter

30. marts 2017

FRI har afholdt møde med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidl. NaturErhvervstyrelsen). På dagsordenen var de kommunale udbud af vådområde- og vandløbsprojekter, som de senere år har udviklet sig i en meget uheldig retning for r...

Indkaldelse af ansøgning til 'Smart' urban innovation

14. september 2016

Der er nu indkaldelse af ansøgninger til puljen om bæredygtig grøn byudvikling med 56 mio. kr. i EU medfinansiering.

Europas geodata samles i én fælles dataportal

15. juni 2016

Det skal fremover være lettere at minimere følgerne af fx jordskælv og vulkanudbrud og nemmere at finde vand, mineraler og andre råstoffer i Europa. Med en ny portal bliver geologiske data for milliarder tilgængelige på tværs a...

DI fremlægger ny miljø- og ressourcepolitik

21. januar 2016

Danmark har brug for en tidssvarende miljø- og ressourcepolitik. Derfor lancerer Dansk Industri et forslag til en ny og moderne politik på miljø- og ressourceområdet.

DI (og FRI) retningslinjer for overholdelse af konkurrenceregler

15. januar 2016

FRI har tilsluttet sig DI's compliance program, som er retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne. Vi anbefaler, at alle FRI-medlemmer orienterer sig om reglerne i egne virksomheder.

Kommuner og virksomheder bringer dansk klimateknologi til New York

02. december 2015

Københavns og Vejle Kommune er gået sammen med DI og State of Green for at sikre danske virksomheder en andel af de 20 milliarder dollars, New York skal investere i klimateknologi for at beskytte byen mod oversvømmelser.

Landbrugets kvælstof skal kortlægges totalt

25. november 2015

Som en del af den kommende fødevare- og landbrugspakke vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen have en fuld udbygning af målingerne af landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet.

Danmark skal have ny regulering af fjernvarmesektoren

05. november 2015

Regeringen offentliggjorde den 29. oktober sit udspil til en ny regulering af fjernvarmesektoren. En effektiv fjernvarmesektor er vigtig for dansk erhvervsliv og Danmark.

5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København

21. oktober 2015

The International Water Association (IWA) har netop valgt Danmark som vært for verdenskongressen World Water Congress & Exhibition i 2020. Kongressen, der er den største af sin art, forventes at trække 5.000 branchefolk til Bel...

FRI og DANVA møde om fælles udfordringer

24. september 2015

FRI og DANVA drøftede i slutningen af august en række fælles udfordringer inden for uddannelse og rekruttering, lønstatistik, insourcing-outsourcing og den nye vandsektorlov.

For få vil være forsyningsingeniører

19. august 2015

Syv ansøgere var ikke nok til, at Via University i Horsens ville oprette en ny uddannelse som forsyningsingeniør. Det på trods af, at der er meget stor efterspørgsel efter forsyningsingeniører, og de nyuddannede dermed ville ha...

Branchen godt repræsenteret på Folkemødet

18. juni 2015

Dette års Folkemøde var ikke kun præget af det forestående valg, det var også præget af et stærkt fremmøde af medarbejdere fra den rådgivende branche.

Indkaldelse af ideer til to grønne kiler i hovedstaden

11. marts 2015

Naturstyrelsen inviterer organisationer, virksomheder og andre interessenter til at komme med forslag til, hvordan to nye grønne kiler fremover skal være afgrænset, samt hvordan kommunerne fremover kan arbejde med det rekreativ...

Rekordmange FRI-presseomtaler i februar 2015

26. februar 2015

Februar var en rekordmåned for antallet af FRI-pressehits. 90 gange har FRI været omtalt i diverse medier - lige fra Børsen og Berlingske til midtfyn.dk og Folketidende.

Engineer the Future

26. januar 2015

Engineer the Future er Danmarks nye teknologiske alliance, som bringer danske ingeniører og teknologieksperter i front og arbejder for, at den værdi, rådgivere og ingeniører skaber i samfundet, bliver synlig for alle. FRI er me...

FRI Fokus nr. 4: Arbejdsmiljøkoordinering kan hjælpe rådgiveren

19. december 2014

I januar 2014 fremlagde regeringen en ny handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. FRI deltog i arbejdet med at udarbejde handleplanens i alt 50 konkrete initiativer. Blandt initiativerne var en række direkte må...

Kommuner og vandråd har bidraget til vandområdeplaner

18. december 2014

23 lokale vandråd med grønne organisationer, landbrug, sportsfiskere og forskellige andre interessenter har sammen med kommunerne givet samlede forslag til, hvordan man bedst bruger 696 mio. kroner på genslyngninger, udlægning ...

6,6 mia. kroner til renere vand og bedre natur

17. december 2014

Miljøminister Kirsten Brosbøl har præsenteret en vand- og naturindsats for næsten syv mia. kroner. Indsatsen vil give renere vand og bedre natur fra Skagens Gren til Det Sydfynske Øhav.

FRI's Dialogmøder 2014

03. december 2014

I slutningen af oktober 2014 slog FRI dørene op for de årlige dialogmøder i København, Aalborg, Aarhus og Kolding, hvor medlemmerne havde mulighed for at høre om aktuelle emner i branchen og komme med indspark til en konstrukti...

FRI har fået ny hjemmeside

01. december 2014

Velkommen til FRI's nye hjemmeside. Vi håber, det bliver nemmere at navigere rundt og finde det, du søger.

Engineer the future - kampagnen skydes i gang

14. november 2014

Fra onsdag d. 29. oktober rammes medierne af Engineer the future og budskabet om, at det er ”cool” at være ingeniør - at ingeniører skaber løsninger og værdi for samfundet.

FRI Fokus nr. 3: Årets unge FRI Rådgiver 2015

01. oktober 2014

Har I Årets unge FRI Rådgiver 2015? FRI Fokus retter denne gang søgelyset mod konkurrencen Årets unge FRI Rådgiver 2015. Vi ønsker at vise, hvordan deltagelse i konkurrencen er med til at udvikle og styrke unge talenter, så der...

Tilskud: VE til proces

01. oktober 2014

VE til proces er en støtteordning til virksomheder, der konverterer deres eksisterende energianlæg baseret på fossilt brændsel til et anlæg, som udnytter vedvarende energikilder eller fjernvarme.

Sælg energibesparelser på auktion

30. september 2014

En ny auktionsside gør det muligt at afsætte energispareprojekter til højestbydende. Portalen kan hermed gøre det lettere for rådgiverne at sikre en optimal pris for kundens energibesparelser.

På dagsordenen: Samfundsansvar i byggeriet

30. september 2014

Bygherreforeningen har taget initiativ til at lave et charter om samfundsansvar i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen. Dette er udmundet i 6 principper og eksempler på, hvordan man kan opfylde dem. For at få mest mulig indflyde...

Rådgivning til 150 kr. i timen!

26. september 2014

FRI kæmper for at komme konkurrenceforvridningen til livs.

Analyse: Hvor godt kender du (videnrådgiver)markedet?

28. august 2014

DI Videnrådgiverne har udarbejdet en ny analyse over videnrådgivernes kunder. Bliv klogere på markedet og mulighederne.

FRI tweeter på Twitter

28. august 2014

Så er FRI også på det sociale medie Twitter med brugernavnet @FRI_Engineers. Følg os, og få nyt fra FRI, branchen og andre interessante aktører, når vi tweeter og ikke mindst re-tweeter.

Danish Soil Partnership skal sælge danske løsninger i udlandet

03. juli 2014

I slutningen af 2013 stiftede Regionerne, Miljøministeriet og branchen inden for jordforurening - herunder FRI - det offentligt-private samarbejde "Danish Soil Partnership". Formålet med partnerskabet er at fremme teknologiudvi...

FRI Fokus nr. 1: Din faglighed bliver en mangelvare

07. maj 2014

FRI Fokus sætter i første udgave spot på, hvordan din virksomhed kan involvere skoleelever, så der vækkes interesse for ingeniørfaget og naturvidenskab. Der er gode råd og erfaringer fra andre.

ISO 9001 Kvalitetssikring

02. maj 2014

FRI har igennem FIDIC medvirket til udarbejdelsen af et ISO 9001 certificerbart kvalitetssikringssystem for den rådgivende ingeniørbranche: Quality Management in the Consulting Engineering Industry.

Ny rapport: Ingen liberalisering af affaldssektoren

01. maj 2014

En ny rapport fra Ea Energianalyse, udarbejdet for Dansk Affaldsforening, KL og Dansk Fjernvarme viser, at en fuld privatisering af affaldssektoren ikke vil kunne svare sig.

FRI Generalforsamling og Årsmøde 2014

09. april 2014

FRI inviterede traditionen tro til generalforsamling første torsdag i marts og derefter til årsmøde.

Søg om tilladelse til bygge- og miljøprojekter online

02. april 2014

Der er nu åbnet for den online selvbetjeningsløsning BygOgMiljø.dk til ansøgning om tilladelse til bygge- eller miljøprojekter.

Nyheder fra EFCA

19. marts 2014

EFCA udsender 5 gange om året en nyhedsbulletin, der giver et overblik over organisationens arbejde, projekter, kurser mv. Derudover også 'The voice of EFCA', som opsummerer de vigtigste dagsordener og resultater.

Bygningsstyrelsen: Erfaringer om ventilation

11. december 2013

Bygningsstyrelsen har udgivet en kort pjece om de foreløbige erfaringer med at udvikle innovative, funktionsoptimale og energieffektive procesventilationsløsninger inden for laboratorieområdet.

FIDIC/EFCA: Sustainability Pack

31. oktober 2013

FIDIC og EFCA har i fællesskab udarbejdet en 'Sustainability Pack', der indeholder dokumenter og værktøjer, som skal hjælpe med at udbrede bæredygtighed i infrastrukturprojekter.

Horizon 2020

30. oktober 2013

EU's nye program for forskning og innovation, Horizon 2020, er det hidtil største og mest ambitiøse med ca. 525 mia. kr. i puljen. Programmet er også meget anderledes end forgængeren, FP7.

Værdibyg-vejledninger: Commissioning og Driftorienteret byggeproces

14. juni 2013

Værdibyg har lanceret to vejledninger med fokus på totaløkonomi, drift og proaktivitet.

Hvor står rådgiverne i Produktivitetskommissionens rapport?

07. juni 2013

I Produktivitetskommissionens anden delrapport kan FRI's input genkendes. Især vedr. mere effektiv byggesagsbehandling.

Værdibyg-debatoplæg: Perspektiver på renoveringsprocesser

06. juni 2013

Værdibyg har offentliggjort debatoplægget 'Perspektiver på renoveringsprocesser', der giver et indblik i aktuel renoveringspraksis og et overblik over tidligere initiativer på området.

Energirenoveringsnetværkets initiativkatalog

31. maj 2013

Energirenoveringsnetværket har siden efteråret 2012 arbejdet på et initiativkatalog for, hvad der skal til for at fremme og forbedre energirenoveringen af den danske bygningsmasse. Initiativkataloget skal danne grundlag for reg...

FRI's input til Produktivitetskommissionen

11. april 2013

FRI fik i marts 2013 mulighed for at komme med input til Produktivitetskommissionen vedr. den regulering der begrænser produktiviteten i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Videnkupon

11. april 2013

En videnkupon er et tilbud målrettet små og mellemstore virksomheder, der har ingen eller begrænset erfaring ift. samarbejde med videninstitutioner.

FRI's Generalforsamling og Årsmøde 2013

21. marts 2013

FRI inviterede traditionen tro til generalforsamling første torsdag i marts og derefter til årsmøde.

Eksempelsamling om regler for byggeri

14. marts 2013

Energistyrelsen har udgivet en digital eksempelsamling for bygningsreglementet, BR10, som viser nogle af de muligheder, der ligger i energibestemmelserne for renovering af eksisterende bygninger og nybyggeri, samt erfaringer me...

Miljøteknologi: Brev til miljøministeren

07. marts 2013

Dansk Miljøteknologi og FRI har i fællesskab rettet henvendelse til miljøminister Ida Auken vedr. vilkår for regeringens indsats for udvikling af miljøteknologi.

Hvad er konsekvenserne ved, at DMU bliver til DCE?

13. december 2012

FRI har holdt møde med Danish Centre for Environment and Energy (DCE), det tidligere DMU. Mødet omhandlede en status efter overgangen til DCE, opbygning/struktur, samt DCE’s holdning til forhold som FRI tidligere har fundet pro...

FRI's dialogmøder 2012

07. november 2012

I oktober/november 2012 slog FRI dørene op for de årlige dialogmøder. FRI takker for fremmødet og den gode dialog med medlemmerne. Se præsentationerne fra FRI samt eksterne indlægsholdere.

FRI's indspil til evaluering af Vandsektorloven

12. oktober 2012

Vandsektorloven skal evalueres, og FRI er kommet med input til indholdet af evalueringen.

Referat: EMK-udvalgsmøde i oktober 2012

10. oktober 2012

Mødet omhandlede bl.a. vandsektorlovens revision, MUDP, visiondebat med Folketingets Miljøudvalg m.m.

Undersøgelse: Ingeniørmangel i FRI’s virksomheder

08. august 2012

FRI har undersøgt behovet for arbejdskraft både aktuelt og på længere sigt i medlemsvirksomhederne. Undersøgelsen dækker 80 % af FRI's medlemmer og viser en akut mangel på 164 medarbejdere inden for miljø-, olie-, gas-, offshor...

Driftsopgaver er ikke forskning

21. juni 2012

FRI har kommenteret på artiklen: "Udlicitering truer åbenhed i sektorforskningen", 10. februar 2010, Altinget.dk. Artiklen giver udtryk for at Miljøministeriet undgår offentliggørelse og åbenhed om forskningsresultater ved at k...

Enighed mellem Miljøministeriet og FRI om udbud

01. juni 2012

FRI har holdt møde med Miljøministeriets departement om udlægning af kendelse fra Klagenævn for Udbud af 27. marts 2012, samt om fremtidens håndtering af ministeriets udbudspligtige opgaver.

FRI's Generalforsamling og Årsdag 2012

25. april 2012

FRI inviterede til generalforsamling og efterfølgende årsdag d. 1. marts 2012 i Ingeniørhuset. Der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen, der blev fremlagt regnskab for den kollektive forsikringsordning og den nye basisproce...

Vejledning: Færdsel på byggepladsen

18. april 2012

BAR-BA har udgivet en vejledning, der giver et overblik over de forskellige foranstaltninger, der kan anvendes for at sikre sikker færdsel på byggepladsvejene.

Referat fra 3. møde i PCB-handleplanens følgegruppe

29. marts 2012

Indholdet på det 3. møde i følgegruppen var status for handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger, PCB og sundhed og regler om transport af affald der er farligt gods.

Referat fra 2. møde i PCB-handleplanens følgegruppe

22. februar 2012

På mødet i december blev der redegjort for resortomlægningen af PCB i bygninger til Klimaministeriet. Der er etableret en helpdesk og der orienteres om SBi’s forskning via nettet. Kortlægning af PCB i danske bygninger er igangs...

Offentlige udbud - samlet på udbud.dk

22. februar 2012

Fra den 1. april 2012 vil alle offentlige udbud kunne findes på portalen udbud.dk, der hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Betaling for kortdata fra Kort- & Matrikelstyrelsen

16. februar 2012

FRI har spurgt KMS om, ikke-myndigheder skal betale for adgang til specifikt Vandplankort.

Miljøministeriets krav om revisorerklæringer

26. januar 2012

Miljøministeriets udbudsjurister har meddelt, at krav om revisorerklæring ændres således at administrerende direktør eller økonomichef kan afgive tilsvarende erklæring under strafansvar.

Hurtig hjælp til kritiske udbudsproblemer

26. januar 2012

Som en del af FRI's medlemsservice kan du henvende dig, hvis du støder på urimelige vilkår i et udbudsmateriale.

Fravalg af FRI-undersøgelser for mindre virksomheder

26. januar 2012

Da flere mindre medlemsvirksomheder har ønsket at blive fritaget for inddatering til FRI's undersøgelser, har FRI nu gjort det muligt for virksomheder med færre end 10 ansatte at blive fritaget fra visse undersøgelser.

Erklæringer om medlemskab og uvildighed

03. november 2011

FRI tilbyder alle medlemsvirksomheder, at de kan modtage en erklæring fra FRI, der bekræfter, at firmaet er medlem af foreningen og er et anerkendt og respekteret dansk rådgivende ingeniørfirma.

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

25. august 2011

Vejledningen er udarbejdet af en FRI-arbejdsgruppe, og formålet er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter og indbyrdes koordinering af arbejdsmiljøet.

Følgegruppe for "Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger"

20. juli 2011

For at følge og præge udviklingen af ”Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger”, deltager Preben Boock fra FRI-sekretariatet i følgegruppen for handlingsplanen. Formålet for følgegruppen er at koordinere og sikre vidende...

København støtter eksportfremme af løsninger i Smart Cities globalt

22. juni 2011

Københavns Kommune har udarbejdet et katalog, der præsenterer byens eksisterende grønne løsninger. Formålet er at markedsføre den viden og kreativitet, som Danmark kan byde på inden for innovative grønne løsninger til byerne. E...

FRI indklager Miljøministeriet for Klagenævn for Udbud

09. juni 2011

Efter 3 års resultatløs dialog med Miljøministeriet om konkurrenceudsættelse af ministeriets driftsopgaver, har FRI valgt at indbringe sagen for Klagenævnet for Udbud. Klagesagen er fremsendt i maj i år og forventes afgjort af ...

Nye værktøjer til den årlige arbejdsmiljødrøftelse

09. juni 2011

Arbejdstilsynet har udarbejdet tre guides om henholdsvis ulykker, muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø, samt syv nye vejledninger om samarbejde om arbejdsmiljø.

Udvidelsen af loven om registrering af ledningsejere

18. maj 2011

Loven udvides til at dække havbunden og ledninger der afleder spildevand el. lign.

Bolig+: Erfaringer med energineutralt etagebyggeri

18. maj 2011

Bolig+ var en konkurrence om at lave et energineutralt byggeri, til en "nordjysk økonomi", med et acceptabelt indeklima, en restriktiv lokalplan og sidst men ikke mindst krav om arkitektonisk kvalitet.

Byggeriudvalgets initiativkatalog

18. maj 2011

FRI præsenterede i november 2009 en overordnet klimavision for Danmark. Dette delnotat fra Byggeriudvalget understøtter FRI’s vision om, at Danmark skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 80 procent i 2050, samt at...

BAMBUS: Referat af workshop for projekterende og rådgivere

18. maj 2011

I midten af december arrangerede Byggeriets Arbejdsmiljøbus en workshop. Formålet var at få overblik over årsagerne til at det er så vanskeligt at få taget hensyn til bygningsarbejdernes arbejdsmiljø under projektering. Worksho...

Vandsektorloven og sideordnet aktivitet

18. maj 2011

Vandsektorlovens bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end forsyningsvirksomhed er nu færdiggjort.

FRI i panel vedr. miljødata i vindindustrien

18. maj 2011

Vindmølleindustrien holdt EU-relateret minikonference d. 17. september om barrierer ved vindmølleprojekter. Preben Boock, FRI, var inviteret som paneldeltager i forhold om deling af miljødata mellem alle parter og lande samt my...

FRI deltog i rundbordsdiskussion om KlimaDanmark 2050

18. maj 2011

Preben Boock, FRI, deltog i oppositionens rundbordsdiskussion om KlimaDanmark 2050. FRI pegede bl.a. på emner som samspil mellem energirenovering af byggeri og energiplanlægning, ændrede regler for lejeboliger, fortsættelse af ...

Bliv medlem af Copenhagen Cleantech Cluster

18. maj 2011

CCC har åbnet op for medlemskaber. CCC’s ambition er at tilbyde deres medlemmer et samlet sted for at få et overblik over diverse cleantech netværk, workshops, seminarer mm. Formålet er at skabe grundlag for fælles problemløsni...

Høring af bekendtgørelsen om GUDP

18. maj 2011

FRI har tidligere givet høringssvar på loven om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), med bemærkning om det urimelige i at private forskningsinstitutioner og private rådgivere ikke kunne opnå samme tilskudssats ved...

Miniundersøgelse vedr. arbejdsmiljøkoordinatorer i FRI’s virksomheder

18. maj 2011

FRI iværksatte en miniundersøgelse om arbejdsmiljøkoordinatorer i FRI’s virksomheder. Læs artiklen for at se resultaterne.

Vandsektorlovens følgelove og -bekendtgørelser

18. maj 2011

Der er gennemført følgelovgivning til vandsektorloven vedr. afsnit: kommuners afståelse af vand- og spildevandsforsyninger, betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber og vandforsyning mv.

Konkurrenceudsættelse af DMU-driftsopgaver i Miljøministeriet

18. maj 2011

Miljøministeriet ved By- & Landskabsstyrelsen og Aarhus Universitet/DMU har indgået ny resultatkontrakt for 2010-2013. Se det overraskende resultat.

Nyt om konkurrenceudsættelse og udbud i Miljøministeriet

18. maj 2011

FRI har efter kontakt med By- & Landskabsstyrelsen en status vedr. konkurrenceudsættelse af Miljøministeriets opgaver hos DMU. FRI orienterer om mødet med Miljøministeriets udbudsjurister.

Regeringen og KL fælles om klimatilpasning

18. maj 2011

KL og regeringens rapport om klimatilpasninger angiver at kommunerne har gode muligheder for at tage initiativet til den nødvendige klimatilpasning. Finansiering er dog ikke på plads og skal forhandles til efteråret.

Spørg eksperterne om klimatilpasning

18. maj 2011

Videncenter for klimatilpasning lancerer en ny brevkasse med et ekspertpanel inden for området. Bl.a. deltager 4 eksperter fra FRI-virksomheder og både kommuner, borgere og virksomheder kan stille spørgsmål til brevkassen.

FRI's Generalforsamling og Årsdag 2011

17. maj 2011

Resumé af FRI's Generalforsamling samt Årsdag 2011.

FRI sætter mere fokus på arbejdsmiljø i byggeprocessen

04. maj 2011

FRI og andre af byggeriets parter har de sidste måneder holdt informationsmøder om arbejdsmiljø i byggeprocessen. Dette har resulteret i at FRI udarbejder en vejledning om emnet og har nedsat en taskforce. Læs mere om indholdet...

FIDIC News

27. april 2011

Bliv opdateret på emner og aktiviteter der rører sig inden for den internationale rådgiverorganisation FIDIC.

Innovationsnetværket for miljøteknologi

27. april 2011

På baggrund af en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen er der dannet et nyt dansk innovationsnetværk på tværs af jord, vand, luft og affald. Netværket søger at samle interessenter inden for de nævnte clean-tech-omr...

Grundvandsrammeaftale og miniudbud

27. april 2011

Rådgivergruppen om grundvandskortlægning og Naturstyrelsen har holdt dialogmøde om miniudbud i rammeaftalen om grundvandskortlægning. Mødet har bl.a. resulteret i mulighed for simplere standarder for tidsplan og tilbudslister o...

Naturstyrelsen vil overholde udbudsregler

23. marts 2011

FRI har kontaktet Naturstyrelsen i januar vedr. softwareværktøj til beregninger ud fra landbrugsregisterdata. Naturstyrelsen har nu svaret, at styrelsen vil overholde udbudsregler ifm. overvågningsprogrammet 2011-2015 (forsætte...

Generalforsamling i FRI 2010

01. maj 2010

Resumé af de vigtigste begivenheder på FRI's generalforsamling.

Konkurrencestyrelsen om SKI-rammeaftale

02. marts 2010

Efter temamødet hos Bygherreforeningen i Danmark (BiD) i maj måned vedrørende SKI rammeaftaler, har BiD stillet Konkurrencestyrelsen en række spørgsmål, som kom frem på mødet. Konkurrencestyrelsen har svaret og det er interessa...

Møde med By- & Landskabsstyrelsen om konkurrenceudsættelse

26. februar 2010

FRI har d. 12. november afholdt møde med vicedirektør Helle Pilsgaard, By- & Landskabsstyrelsen (BLST), vedr. konkurrenceudsættelse af driftsopgaver med fokus på DMU’s opgaver for styrelsen.

VTU styrker erhvervslivets rolle i den grønne forskning

26. februar 2010

Videnskabsminister Helge Sander har netop fremlagt en samlet plan for grøn forskning og innovation, der skal skabe ny vækst og velfærd og understøtte Danmarks centrale rolle på det grønne område.

Energi, Miljø & Klima-udvalgets pejlemærker

26. februar 2010

I FRI sætter vi fokus på Energi, Miljø & Klima, fordi det fylder meget i vores hverdag og idet tidens klimadebat har stor fokus i offentligheden. Pejlemærker for året 2009/2010 er: Grøn Vækst, Planområdet, Marked og Konkurrence...

Samarbejde med spanske rådgivervirksomheder

12. januar 2010

Techniberia, FRI's spanske søsterorganisation, er i gang med at oprette en database over europæiske rådgivere indenfor infrastruktur, byggeri, miljø, energi, industri og generel projektrådgivning, der kan blive potentielle sama...

Bygherres samt projekterendes/rådgivendes ansvar og pligter

05. januar 2010

Den projekterende eller rådgivende har ligesom bygherren et juridisk ansvar, når der skal udarbejdes projektmateriale til et bygge- eller anlægsarbejde. Her kan du få oplysninger om ansvar og pligter for bygherrer og for projek...

Samarbejde mellem FRI virksomheder og Kommunaltekniske Forvaltninger

28. oktober 2009

KTC og FRI har nedsat en fælles arbejdsgruppe for at debattere samarbejdsformer og indhold, brug af konkurrenceregler samt OPS.

Konkurrenceudsættelse af Miljøministeriets driftsopgaver

28. oktober 2009

Det er med tilfredshed at FRI har modtaget oplysning om at "Kontrakt mellem Aarhus universitet (DMU) og Miljøministeriet 2009 - 12" indeholder konkurrenceudsættelsesbestemmelser.

Dialogmøder mellem KL og FRI om klimatilpasninger

26. oktober 2009

FRI har udpeget faglige personer fra FRI's medlemsvirksomheder til dialogmøder og brainstorm med KL's sekretariat om klimarelaterede emner.

GTS og konkurrence

21. oktober 2009

Mulig brug af videnkuponer i konkurrencesammenhæng.

Globaliseringsmidler til forskning og udvikling

20. oktober 2009

Forhandlingerne om globaliseringsmidlerne er nu på plads. Det betyder, at der i 2009 vil være 750 mio. kroner afsat til energiforskning og –udvikling stigende til godt 1 milliard kroner i 2010. Heraf skal der bruges 43 mio. kr....