Baer -paa -gren

Kommuneaftale: Kystsikring og klimatilpasning

Den 1. juni faldt aftalen om kommunernes økonomi for 2018 på plads. Aftalen indeholder bl.a. et afsnit om ”Vækst, kystbeskyttelse og klimatilpasning”.

På kystbeskyttelsesområdet lægges der op til øget mulighed for at kystsikre samt øget metodefrihed/mulighed for hård kystsikring. I forhold til klimatilpasning, er regeringen og KL blevet enige om at drøfte medfinansieringsreglerne for kommunale klimaprojekter til håndtering af regnvand, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien foreligger primo 2018. Altså kommer der ikke til ske noget konkret med reglerne før tidligst medio 2018. 

Aftalen nævner endvidere, at kommunerne skal arbejde videre med systematik strategier for facility management-ydelser ved målrettet at udbyde ydelserne eller samle dem i centrale enheder.

Afslutningsvis nævner aftalen, at regeringen, KL og Danske Regioner skal samarbejde om opfyldelse af FN’s verdensmål ved løbende at tænke bæredygtig udvikling ind i politiske tiltag.

Læs aftalen her

Kategoriseret under: